Foto: Tiril Skarstein/Flyktninghjelpen

Dette bør Norge si til FN

Pål Nesse|Publisert 28. jan. 2019
FNs høykommissær for flyktninger besøker Norge denne uken. Han vil ta opp behovet for bedre internasjonal ansvarsdeling for verdens flyktninger. Norske myndigheter bør signalisere at Norge står klare til å bidra.

Flyktninghjelpen mener Norge bør gi fem konkrete løfter: 

  1. Gi mer hjelp i nærområdene

Et historisk antall mennesker er på flukt i verden i dag og behovene for nødhjelp har økt langt raskere enn bevilgningene. Norge bør derfor følge høykommissærens anbefaling om å gi mer bistand til fattige naboland som huser mange flyktninger.

 

  1. Fjern taket på antall kvoteflyktninger

Behovene for flere kvoteflyktningplasser øker. Derfor bør Norge fjerne taket på antall kvoteflyktninger og imøtekomme høykommissærens anmodning om en gradvis økning.  

 

  1. Gjenoppta relokalisering av asylsøkere fra Hellas til Norge

Hellas tar nå imot en urimelig høy andel av Europas flyktninger. Derfor bør Norge følge anmodningen om bedre ansvarsdeling i Europa og gjenoppta relokaliseringen av syriske asylsøkere fra Hellas, slike Norge gjorde fra 2015 til 2017. Dette bør ikke gå på bekostning av antall kvoteflyktninger Norge tar imot.

 

  1. Gjeninnfør «rimelighetsvilkåret» ved retur til internflukt

Norge er alene i Europa om å ha fjernet rimelighetsvilkåret ved retur til internflukt i Afghanistan, som sier ingen skal sendes tilbake til flukt i hjemlandet om det blir vanskelig for dem å klare seg. FNs høykommissær for flyktninger, som har mandat til å veilede land i hvordan Flyktningkonvensjonen skal tolkes, mener dette er i strid med Flyktningkonvensjonen. Norge bør derfor følge høykommissærens anmodning og gjeninnføre rimelighetsvilkåret.

 

  1. Stans prosessen om opphør av flyktningstatus for somaliere

FNs høykommissær for flyktninger mener Norge kan bryte Flyktningkonvensjonen ved å vedta opphør av flyktningstatus for mange hundre somaliere som Norge mente trygt kunne returneres til store deler av landet.

 

Norge bør anerkjenne at sikkerhetssituasjonen i Somalia fortsatt er usikker og på bakgrunn av høykommissærens innvendinger stanse prosessen med opphør av flyktningstatus for somaliske flyktninger.