Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland i samtale med en mann som er fordrevet fra sitt hjem og har søkt tilflukt i en leir i Kaga Bangoro i Den sentralafrikanske republikk. Foto: Flyktninghjelpen/Hajer Naili

Fredssamtaler må forhindre katastrofe

Publisert 23. jan. 2019
– Den sentralafrikanske republikk styrer mot katastrofe, med mindre de planlagte fredssamtalene denne uken lykkes, advarer Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Partene til konflikten i Den sentralafrikanske republikk skal møtes for samtaler i Sudans hovedstad Khartoum torsdag 24. januar – under ledelse av Den afrikanske union.
 
– De gjentatte voldsspiralene som har herjet det som er et av verdens aller fattigste land har strukket folks motstandsevne til bristepunktet. Vi må utnytte muligheten vi nå har til å forhindre full krig, sier Egeland, som nylig besøkte landet.
 
Store deler av Den sentralafrikanske republikk er nå kontrollert av væpnede grupper. 2,9 millioner mennesker, mer enn 6 av 10 innbyggere i landet, trenger nødhjelp.
 
– Væpnede grupper må sikre humanitære organisasjoner trygg tilgang til mennesker i nød. Samtidig må det internasjonale samfunnet vise at vi er klare til å øke støtten og til å være tilstede og levere, sier Egeland.
 
I tillegg til fredssamtalene initiert av Den afrikanske union, ber Flyktninghjelpen om et internasjonalt høynivåmøte for å diskutere den forverrede situasjonen i landet og en styrket innsats for beskyttelse av sivilbefolkning.
 
– Både regjeringen i Den sentralafrikanske republikk og det internasjonale samfunnet har mislykkes i håndteringen av krisen, sier Egeland.
 
– Det internasjonale samfunnet har manglet vilje til å finansiere nødhjelp og utviklingsarbeid i Den sentralafrikanske republikk. Dette har gjort det lett for væpnede grupper å tiltrekke seg arbeidsløse og sultene rekrutter som ikke ser andre muligheter, legger han til. 
 
I fjor bidro giverland med mindre enn halvparten av de 516 millionene dollar som var nødvendig for å møte de humanitære behovene i landet, noe som betyr at mange mennesker ikke fikk tilstrekkelig hjelp.
 

For intervjuer eller mer informasjon:
Regional Media Adviser Hajer Naili: +221 76 637 43 99, hajer.naili@nrc.no
NRC’s media hotline: +4790562329, info@nrc.no