Disse barna i Bor i Sør-Sudan venter på at landets ledere skal innfri sine løfter om fred. Foto: Flyktninghjelpen/Tiril Skarstein

Tidsfrist for Sør-Sudans fredsprosess utløper

Publisert 11. mai 2019
Søndag passerer nok en viktig tidsfrist for fredsprosessen i Sør-Sudan, uten at partene har kommet til enighet om en overgangsregjering, og fristen skyves nå seks måneder frem i tid. Millioner av krigstrette innbyggere i landet har ikke råd til at fredsprosessen blir ytterligere forsinket, advarer Flyktninghjelpen.

En seksmåneders forlengelse har blitt innvilget for å gi partene mer tid til å danne en overgangsregjering, etter at de ikke klarte å løse uenighetene seg i mellom i forkant av 12. mai, fristen som først ble satt da fredsavtalen ble undertegnet i september i fjor. Sør-Sudans ledere må nå sikre at en maktfordelingsavtale er på plass innen den nye, utvidede tidsfristen, understreker Flyktninghjelpen. 

–  Atter en viktig tidsfrist har passert, men man er ikke noe nærmere en varig fred. Samtidig er denne utsettelsen en mulighet for alle parter til å fortsette forhandlingene og ta tak i de uavklarte stridsspørsmålene. Det er avgjørende at partene går i dialog, inngår kompromisser og leverer på løftene om fred, sier Flyktninghjelpens rådgiver i Sør-Sudan, Miklos Gosztonyi.

Signeringen av den skjøre fredsavtalen i fjor høst har ført til en reduksjon i kamphandlingene i Sør-Sudan, men volden fortsetter i deler av landet, ikke minst som et resultat av storfetyveri og sammenstøt mellom grupper som ikke deltok i fredsavtalen. I mellomtiden forverres den humanitære situasjonen, og millioner av mennesker står overfor en voksende sultkrise som følge av konflikten.

– Matsituasjonen blir stadig verre, i hovedsak som et resultat av at et stort antall familier er drevet på flukt, tørke og dårlige avlinger, samt at sikkerhetssituasjonen gjør det vanskelig å få nødhjelp frem til flere områder. Omtrent 80 prosent av befolkningen i Sør-Sudan lever under den absolutte fattigdomsgrensen, advarer Gosztonyi.

– Nå som man har inngått en fredsavtale må partene gjøre det de kan for å komme til enighet om de gjenværende punktene og bidra til å bekjempe de underliggende årsakene til konfliktene i landet. Folket i Sør-Sudan har levd på kanten av stupet for lenge, og har ikke råd til flere forsinkelser, legger han til.

 

Fakta:

  • Rundt 6,4 millioner mennesker står i fare for å sulte, ifølge en rapport fra Integrated Food Security Phase Classification (IPC) om den voksende sultkrisen i Sør-Sudan. Av disse lider allerede rundt 1,6 millioner av ekstrem sult.
  • Innen juli kan totalt 6,8 millioner mennesker, 60 prosent av befolkningen, stå overfor akutt matmangel.
  • Det anslås at 45.000 mennesker i de tidligere delstatene Jonglei, Lakes og Unity har katastrofale sultnivåer som kan forverre seg til hungersnød-lignende forhold hvis humanitær hjelp ikke mottas innen de neste par månedene.
  • Anslagsvis 1,9 millioner mennesker er i dag på flukt i Sør-Sudan (OCHA) og 2,3 millioner mennesker lever som flyktninger i naboland som Etiopia og Uganda (UNHCR).

Til media:

Bilder til fri bruk er tilgjengelig her: https://nrc.smugmug.com/Country-Programmes/South-Sudan/2018/South-Sudan-Thoughts-about-peace/n-XqWN9x. 

For intervju eller mer informasjon, ta kontakt med: 

Flyktninghjelpens medieteam: info@nrc.no, +47 90562329