Volden i Honduras og El Salvador tvinger tusener av barn ut av skolen

Publisert 20. mai 2019
Nesten halvparten av alle de spurte barna som bor i områder med mye vold og kriminalitet går ikke på skolen, ifølge undersøkelser utført av Flyktninghjelpen.

– Kriminell vold ruinerer livene til utallige barn i El Salvador og Honduras. En lys framtid blir ødelagt hver gang et nytt barn blir nektet utdannelse eller må slutte på skolen. Framtiden til en hel generasjon gutter og jenter står i fare, advarer Christian Visnes, Flyktninghjelpens landdirektør for Honduras og El Salvador.

To nye rapporter om barns tilgang til utdannelse i Honduras og El Salvador viser at barn som bor i områder preget av vold opplever press, trusler, seksuell trakassering og traumatiske overgrep fra kriminelle grupper. Skoleveien er farlig og barna må ofte passere ulike stridende kriminelle gjengers territorier.

Gjengmedlemmer er også tilstede på skoler hvor de rutinemessig fremmer salg av narkotika til mindreårige, driver utpressing av lærere og elever, overvåker skolebarna og rekrutterer nye medlemmer.

– Mine eldste barn kunne ikke studere mer. Jeg ville så gjerne at de skulle uteksamineres, men det var ikke mulig. Alle barna mine har flyktet fra volden, forteller en forelder i Honduras’ hovedstad Tegucigalpa.

I enkelte områder blir familier presset til å betale «krigsskatt» til kriminelle grupper. Dette fører til at mange foreldre ikke lenger har råd til å kjøpe skoleuniformer og skolemateriell til barna sine. Mange av familiene som deltok i undersøkelsen oppga også at de ikke føler seg trygge i hjemmene sine. Kun en tredjedel ønsker å bli værende der de er. Resten planlegger å flytte for å finne tryggere nabolag eller er usikre på hva framtiden bringer.

– Arbeidet med få slutt på den systematiske volden må starte i klasserommene. Vi trenger internasjonal støtte for å sørge for at skoler blir trygge steder hvor barn kan lære og utvikle seg, slik at neste generasjon honduranere og salvadoranere ikke vender seg til kriminelle gjenger, sier Visnes.

Fakta:
  • Flyktninghjelpen har de siste fire årene intervjuet over 5.000 familier i voldelige nabolag i Honduras og El Salvador for å identifisere barn som har blitt tvunget til å slutte på skolen grunnet vold.
  • De to endelige rapportene viser at halvparten av alle de spurte barna er ute av skolen i Honduras, mens 40 prosent er ute av skolen i El Salvador.
  • Familiene rapporterer at de ikke føler seg trygge i hjemmene sine, og kun en tredjedel tenker å bli værende i sine nabolag i Honduras. I El Salvador planlegger en av to spurte familier å bli værende i deres nåværende hjem.
  • Flyktninghjelpen måtte flere ganger suspendere arbeidet i løpet av undersøkelsesperioden og arbeidet tok dobbelt så lang tid som planlagt grunnet volden i disse områdene.
  • Rapportene er produsert med støtte fra Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid, Europakommisjonens generaldirektorat for humanitær bistand og sivil beredskap (ECHO) og Direktoratet for utvikling og samarbeid i Sveits (SDC).
Til redaksjonen:
  • Rapportene kan lastes ned på spansk her.
  • Flyktninghjelpen har norske talspersoner i regionen.
For intervju eller mer informasjon, ta kontakt med:
  • Flyktninghjelpens medieteam: +4790562329, info@nrc.no