Les billedteksten I Øst-Ghouta i Syria ligger mange nabolag i ruiner, og titusener av syrere har blitt drevet på flukt uten noe hjem å vende tilbake til, men hundrevis har også returnert til det som er igjen av hjemmene deres. Foto: Karl Schembri/Flyktninghjelpen

8 fakta etter 8 år med konflikt i Syria

Pernille Røe|Publisert 15. mar 2019
Konflikten i Syria har pågått i åtte år, med brutale konsekvenser. Her er åtte av dem:

#1: 11,7 millioner mennesker trenger hjelp

Syrere trenger blant annet mat, vann, husly, helsehjelp og utdanning. 7,8 millioner, rundt to tredjedeler av menneskene med behov for humanitær assistanse, bor i områder kontrollert av myndighetene. I disse områdene har flere av giverlandene vært motvillige til å øke finansieringen. Myndighetene i Syria har også pålagt humanitære organisasjoner restriksjoner, som har gjort det vanskeligere å nå mennesker i nød.
 

 
#2: 6,2 millioner syrere er på flukt i eget land

De har måttet flykte fra hjemmene sine, og lever på flukt i sitt eget land. Mange har blitt tvunget på flukt gjentatte ganger.
 

 
#3: 50 prosent bor på steder der de kan bli skadet av eksplosiver

Det kan være landminer eller andre udetonerte eksplosiver. Dette utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Det er beregnet at rundt 10 millioner mennesker lever i slike områder.
 

 
#4: 2,1 millioner barn i skolealder går ikke på skolen

Noen barn har mistet opptil 6 års skolegang. Grunnen er ofte at de har blitt tvunget på flukt. Før konflikten, gikk rundt 97 prosent av syriske barn på grunnskole og 67 prosent på videregående skole.

Syriakrisen har hatt en svært negativ effekt på kvaliteten og muligheter for utdanning. Krisen har etterlatt en generasjon av barn og unge ubeskyttet, alene og ofte også uten mulighet til å gå på skole, en rettighet som er nedfelt i barnekonvensjonen.
 

 
#5: En av fire skoler har blitt skadet eller ødelagt

Når en av fire skoler har blitt skadet, ødelagt, er under angrep eller blir brukt som midlertidig husly, er ikke skoler lenger et trygt sted hvor barn kan utvikle seg og drømme om fremtiden. I tillegg til skolebarn, påvirker dette også lærere. 180.000 lærere har ikke lenger en skole å jobbe på.
 

 
#6: 5,7 millioner syrere lever som flyktninger i nabolandene

Nabolandene Tyrkia, Libanon, Irak og Egypt har vist en enorm generøsitet, og totalt har de tatt imot 5,7 millioner syriske flyktninger. Giverland må fortsette å støtte disse landene, slik at flyktningene kan fortsette å ha et trygt og verdig sted å bo der de kan få dekket deres mest grunnleggende behov, som mat, vann, tak over hodet, helsehjelp og utdanning.
 

 
#7: 70 prosent av flyktningene lever under fattigdomsgrensen

Mange av disse har også gjeld. Som et resultat av dette har mange barn måttet droppe ut av skolen, slik at de kan jobbe for å forsørge familien. Blant syriske flyktninger i Libanon, er en av tre gutter i alderen 15 til 17 barnearbeidere.
 

 
#8: Den regionale flyktningresponsen var bare halvveis finansiert i fjor

Bare 52 prosent av pengene som trengtes for å håndtere flyktningkrisen i regionen ble samlet inn i fjor. I tillegg var den humanitære responsen innad i Syria enormt underfinansiert.

I år er det behov for omtrent 5,5 milliarder dollar til den regionale responsen, og 3,3 milliarder dollar til responsen innad i Syria.

Uten mer penger vil livreddende og arbeid bli kraftig påvirket. Flyktninghjelpen ber om en opptrapping av den humanitære hjelpen i myndighetskontrollerte områder, i tillegg til fortsatt støtte til områder kontrollert av ikke-statlige grupperinger, samt til flyktninger i nabolandene.