Hamza is eight years old. During his family's period of being internally displaced, Hamza could not register at any schools because he didn't have a birth certificate.  Because of this he cannot get the education he needs to have a brighter future. When NRC started its programme in Al-Mishqafa camp in Lahj, the Information Counseling and Legal Assistance (ICLA) Department in NRC Aden realized how important the issue of losing civil documentation was for the camps residents. The ICLA team decided to start a mass awareness campaign and information sessions to raise awareness of the importance of civil documentation to the life of the individuals in the camp and to all of the citizens of the country. Hamza’s mother was one of those who attended the information session provided by the ICLA team. Hamza and his four brothers and sisters now have their birth certificates. They told the NRC team that they are going to register at schools next year and that they were delighted. Hamza said, “I want to go to school and make new friends. I want to be a doctor in the future. I’m so happy that I finally have a birth certificate so I can be enrolled in school”.  

 The Importance of Birth Certificates: 

It opens up access to health care. Every year, millions of children die from preventable diseases before they reach the age of five. Unregistered children are often unable to gain access to health care services or pay more for those services than a registered child. A birth certificate means a child can access medical treatment and the vaccinations he or she needs to stay healthy.

It means an education. Without birth registration, a child can be kept from participating at school. But with a birth certificate, a child will have the necessary documentation needed to enroll in publicly funded schools.

It can provide protection. Without identification, government officials have no documentation of a child’s existence. As a result, the law is incapable of protecting children from crimes and abuse. But effective birth registration protects children and provides them with their legal rights.

It can help provide an inheritance. If an unregistered child’s parents pass away, they need to legally prove they are related to inherit their family property. But with birth registration, a child will have the legal proof of their family ties, ensuring they receive what belongs to them.

It creates a permanent record of existence. If a disaster strikes and a child is separated from his or her family, a reunion could be next to impossible without proper identification. But with birth registration, government officials can safely unite families and prevent any child from going unaccounted for.
Les billedteksten Hamza (8) er glad over å endelig ha fått fødselsattesten sin. Nå kan han gå på skole og få medisinsk hjelp om han trenger det. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Jemen: Papiret som forandrer fremtiden

Kristine Kolstad og Thale Jenssen|Publisert 28. mar 2019
For familier på flukt kan et lite papir avgjøre fremtiden. I Jemen jobber vi med å skaffe barn fødselsattester, slik at de kan få livsviktig helsehjelp, beskyttelse, utdanning – og et bevis på at de eksisterer.

Da Flyktninghjelpen begynte å jobbe i leiren Al-Mishqafa for mennesker på flukt sør i Jemen, skjønte teamet vårt at mange av leirens innbyggere manglet dokumenter som viste hvem de var.

Vi arrangerte møter hvor vi informerte innbyggerne om viktigheten av fødselsattester og andre ID-dokumenter.

Les også: Salah (13) drømmer om døden i Jemen

Derfor er ID-papirer viktig for mennesker på flukt

Fødselsattester er viktig fordi de gir barn tilgang til helsehjelp og vaksinene de trenger. Hvert år dør millioner av barn under fem år av sykdommer som kan behandles. Barn uten dokumenter har ofte ikke tilgang til helsehjelp, eller foreldrene deres må betale mer for hjelpen enn foreldre til registrerte barn.

En fødselsattest beviser at barnet eksisterer. Den beskytter barnets rettigheter og bidrar til at barnet får sin rettmessige arv.

Hvis en katastrofe inntreffer, og et barn blir skilt fra foreldrene sine, kan det være nesten umulig for dem å finne tilbake til hverandre dersom barnet ikke har ID-papirer. Med fødselsattest, blir det lettere for myndighetene å hjelpe familier med å finne hverandre igjen.

Les også: Slik bygger vi opp nedbombede skoler i Jemen

Ruaa Mohammed, Information Counselling Legal Assistance (ICLA) Assistant, and Nuhad Mubarak, ICLA Officer, are explaining child birth certificates to Nour, whose son Hamza received his that day.

Al-Mishqafa camp was established in late 2016 and initially hosted 60 displaced households (approximately 420 people). By 2018 the number of the households increased to 300 (2,100 people), at which time NRC, with funding from UNHCR, began providing cash assistance via its Information Counselling Legal Advice and Protection Programmes. The program further supported displaced families with IDs, supplying 88 people with ID cards, and 165 children with birth certificates. 

In November 2018, NRC’s shelter department built 312 shelters and 120 latrines. The camp population is still in need of continuous support as they lack consistent access to food and safe water, and struggle daily with camp conditions that expose them to insects, snakes, scorpions and very windy, dry weather during the summer season.

Photo: NRC
Les billedteksten Flyktninghjelpens Ruaa Mohammed og Nuhad Mubarak forklarer Nour, moren til Hamza, om viktigheten av fødselsattestene som barna hennes fikk den dagen. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen


Gjør det mulig for barn å gå på skole

Fødselsattester gjør det også mulig for barn å gå på skole. Ofte trenger et barn fødselsattest for å bli registrert på offentlig skole, og mange barn mister derfor skolegang når de mangler fødselsattest.

Hamza har levd i hele åtte år, men har aldri hatt en fødselsattest. Det har hindret ham i å gå på skole de årene han og familien hans har vært på flukt. Men nå ser fremtiden lysere ut.

Moren til Hamza deltok på Flyktninghjelpens informasjonsmøter i leiren, og nå har både Hamza og søsknene hans fødselsattester.

– Jeg vil gjerne gå på skolen og få nye venner. Jeg vil bli lege når jeg blir stor, så jeg er glad for at jeg endelig har en fødselsattest, sier han og smiler.

Les også: Malka hjelper mennesker på flukt fra krigen hun selv flyktet fra

Slik jobber vi i leiren

Leiren Hamza bor i ble bygget i 2016. For fire måneder siden, bygget vi om hele leiren og sørget for bedre husly for de 312 familiene som bor der.

Med finansiering fra FNs høykommissær for flyktninger, organiserer vi informasjonsmøter, hjelper familier å skaffe fødselsattester og deler ut pengestøtte som gir innbyggerne i leiren mulighet til å kjøpe mat, rent vann og medisiner.

Hvis vi får mer støtte til arbeidet vårt, vil vi kunne bygge opp igjen flere slike leirer med skikkelige husly og latriner, og på den måten gjøre livet noe bedre for mennesker på flukt i verdens verste humanitære krise.

 

Kjøp gaver med mening

Støtt vårt arbeid