Les billedteksten Somaliske familier som har flyktet fra konflikt og tørke lever i overfylte og helseskadelige forhold i en teltleir i Kismayo, sør i Somalia. Foto: Jepsen/NRC

320.000 somaliere drevet på flukt i 2018

Publisert 04. mar 2019|Endret 01. mar 2019
Antallet somaliere som ble drevet på flukt innad i landet økte med 50 prosent i fjor, sammenlignet med 2017.

– Den kraftige økningen i antallet intern-flyktninger i Somalia er urovekkende. Konfliktene i deler av landet er forverret og har gjort tusenvis av mennesker hjemløse. Hvis denne bekymringsfulle trenden ikke snus, kan det resultere i katastrofe, varsler Evelyn Aero, regional rådgiver for Flyktninghjelpen.  

Mer enn 320.000 mennesker flyktet innad i Somalia som et resultat av konflikt og usikkerhet i fjor, ifølge et nettverk for monitorering av fluktsituasjonen. Tallet har steget med 50 prosent siden 2017, da det ble registret 202.000 nye intern-flyktninger. Områder i Nedre Shabelle-regionen er hardest rammet.

– Disse familiene søker tilflukt i overfylte flyktningleirer i Somalia, der de bor i tynnslitte telt. Der er de svært utsatte for malaria, kriminalitet og kjønnsbasert vold. Små barn rammes av underernæring og sykdom. De trenger umiddelbar nødhjelp for å overleve, sier Aero.  

Totalt 2,6 millioner somaliere er på fordrevet innad i Somalia akkurat nå. I tillegg til konflikt og usikkerhet, er tørke, flom og tvangsutkastelser andre årsaker til at folk må flykte.  

Konfliktene i Somalia fortsetter å føre til sivile tap, samt skader på hus og bygninger. Flyktninghjelpen ber alle parter i konflikten om å respektere internasjonale lover, og ta alle mulige forhåndsregler for å skjerme sårbare sivile og redusere masse-flukt.

FN har bedt om 1,08 milliarder dollar til nødhjelp i Somalia i år, men til nå har man kun fått inn 67 millioner dollar. Flyktninghjelpen ber giverland om å øke støtten, slik at mennesker som er rammet av konfliktene i landet kan få nødvendig hjelp.

Til redaksjonen:
  • Bilder av fordrevne familier i Somaliaer tilgjengelige, for fri bruk her: https://bit.ly/2XuNgEm 
  • Flyktninghjelpen er medlem av Nettverket formonitorering av beskyttelse og retur, ledet av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Nettverket identifiserer og reporterer om flukt, i tillegg til beskyttelsesrisiko og hendelser som fører til flyktningstrømmer. Mer informasjon er tilgjengelig her: https://data2.unhcr.org/en/dataviz/1?sv=1&geo=192 
  • FNsnødhjelpsappell for Somalia er tilgjengelige her: https://fts.unocha.org/ 
  • Flyktninghjelpen har siden 2004 hatt programmer i Somalia som inkluderer matsikkerhet, levebrød, vann, sanitærtjenester, husly, utdanning og juridisk bistand. 
For mer informasjon eller intervjuer vennligst kontakt: