Photo: Ingrid Prestetun/NRC

Photo for saving lives in one of the worlds most dangerous countries article
Les billedteksten Ifrah Ahmed jobber med Flyktninghjelpens huslyprosjekter i Garowe. Området har tatt imot et stort antall internt fordrevne på grunn av tørke og konflikt. De fleste bor i midlertidige leirer, men Flyktninghjelpen bygger også permanente boliger for sårbare grupper som ikke har mulighet til å vende hjem. Foto: Ingrid Prestetun / Flyktninghjelpen

Redder liv i et av verdens farligste land

Eirik Christophersen|Publisert 14. nov 2019
Millioner trenger humanitær hjelp på grunn av ekstreme værforhold og konflikt i Somalia, men hjelpearbeidet er vanskelig og farlig i et land som har vært herjet av væpnet konflikt i nesten 30 år.

FN advarer om at mer enn 1,2 millioner mennesker vil rammes av sult ved utgangen av året dersom ikke den humanitære bistanden trappes kraftig opp. Over seks millioner, nesten halvparten av Somalias befolkning, kan bli utsatt for matmangel.

60 prosent av Somalias befolkning er avhengig av jordbruk og buskap som sauer, geiter, kameler og kveg, De lever som pastoralister, som betyr at de lever av beitedyr som gjetes ofte over store områder for å finne beite og vann. Dette gjør dem svært sårbare for klimaendringene, som har bidratt til tørke- og flomkatastrofer de siste årene.

I 2011 mistet mer enn en kvart million mennesker livet av hungersnød på grunn av alvorlig tørke. Den væpnede konflikten i landet bidro til de høye dødstallene, fordi hjelpeorganisasjoner ikke fikk tilgang til områdene hvor mennesker sultet. 

Da tørken på nytt rammet i 2017, klarte Flyktninghjelpen og andre humanitære organisasjoner å forhindre at katastrofen ble like alvorlig som i 2011. Flere hundre tusen mennesker har likevel måttet oppgi sitt tradisjonelle liv og har flyktet til leirer rundt de større byene.

Bare i oktober ble 273.000 mennesker fordrevet som følge av flom, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Protection Returns and Monitoring Network (PRMN), som er ledet av Flyktninghjelpen. Det store flertallet flyktet på grunn av at elven Shabelle flommet over i Baladweeyne. Totalt har 575.000 mennesker flyktet på grunn av en kombinasjon av tørke, flom og konflikt så langt i 2019. 2,6 millioner mennesker var allerede internt fordrevet i Somalia ved inngangen til 2019.

Hassan Mohamed Abdi, 45, is a widower who lived as a farmer until recurrent drought over several years made it impossible to sustain his family. Hassan and his four children now live in a small shelter in the Ceel-ilaan displacement camp, outside Baidoa.

“Over the four years this drought has lasted, we have planted on our farms and the harvest has given no result. For a while we survived by working for others. We decided to flee to the city because we couldn’t continue living in the village on account of the drought. That is why we came to the city, to ask for assistance from the humanitarian organisations.”

Like many people displaced to Baidoa, Hassan was forced to flee to assistance because insecurity prevents humanitarian assistance from reaching his home area.

The two children in the photo:
Kulmiyz, 7 years old.
Halima, 5 years old.

Photo: Ingrid Prestetun/NRC
Les billedteksten Hassan Mohamed Abdi (45) er enkemann og jobbet som bonde fram til flere år med tørke og ekstremvær gjorde det umulig å forsørge familien. Hassen og de fire barna bor nå i en liten hytte I Ceel-ilaan, som er en leir for internt fordrevne. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktinghjelpen


Tar sikkerheten på alvor

Flyktninghjelpen gjør alt vi kan for å gi mennesker hjelp der de bor slik at de skal slippe å måtte flykte over store avstander. Det er imidlertid store utfordringer knyttet til å drive hjelpearbeid i et av verdens farligste land for hjelpearbeidere, hvor flere væpnede grupper opererer.

– Det er et stort ansvar å sørge for at alle ansatte vet hvordan de skal håndtere sikkerhetsutfordringene og legge til rette for at det skal være mulig å drive hjelpearbeid i et land hvor det hver dag skjer angrep og eksplosjoner, og hvor kidnapping av hjelpearbeidere alltid er en reell fare, sier Stephen Akwabi, som er sikkerhetsansvarlig for Flyktninghjelpen i Somalia.

Ved å ha robuste rutiner og sikkerhetssystemer, klarer likevel Flyktninghjelpen å nå ut til mange avsidesliggende og vanskelig tilgjengelige områder.

Borer brønner for å bedre vannforsyningen

Selv om ekstremregn i siste halvdel av oktober har rammet flere hundre tusen og ført til skader, tap av eiendom og evakuering, var det andre utfordringer vi møtte da vi besøkte Somalia for kun en måned siden. Da var vi vitne til konsekvensene av flere år med tørke og forsto at perioder med ekstremregn ikke har vært nok til å sikre tilstrekkelig vanntilførsel.

Vi besøkte en landsby i Qardho-distriktet i Puntland, flere timers kjøring fra provinshovedstaden Garowe. Her har Flyktninghjelpen nettopp boret tre brønner som nå gir vann til bønder med husdyr og internt fordrevne som har flyktet til byen.

Photo: Ingrid Prestetun/NRC
saving lives article
Les billedteksten Vann er en knapp ressurs i Somali, og brønnene Flyktninghelpen har boret er livsviktige for både lokalbefolkningen og de internt fordrevne. Foto: Ingrid Prestetun / Flyktninghjelpen


Brønnboring er et viktig bidrag til å begrense skadevirkningene av klimaendringer og tørke. Selv i tørre områder finnes det grunnvannreservoarer, men det krever ofte at man borer helt ned til 200-300 meter. I de fleste tilfellene benytter Flyktninghjelpen solenergi for å pumpe opp vannet. Vannet brukes både av lokalbefolkningen og fraktes videre med tankbiler til områder uten tilstrekkelig vannforsyning.

– Før vi fikk denne brønnen måtte vi gå opptil 15 km for å skaffe vann til dyrene. De fleste av dyrene mine døde på grunn av tørken. Også mennesker manglet vann, og vi gikk ofte 24 timer uten noe å drikke. Vi har hatt det veldig vanskelig de siste årene, men livet har blitt mye bedre etter at vi fikk denne brønnen, sier Hali Said Jamal.  

Photo: Ingrid Prestetun/NRC
Les billedteksten Hali Said Jamal, en kvinne på 55 år, har tatt med seg geitene sine til brønnen Flyktninghjelpen har boret. Som mange somaliere gjeter hun dyrene sine over store områder for å finne beite og vann. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktinghjelpen

Støtt vårt arbeid

Kjøp gaver med mening