Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktninghjelpen

Den internasjonale domstolens rettsavgjørelse om rohingya-folket

Publisert 23. jan. 2020
Uttalelse fra Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland om Den internasjonale domstolens rettsavgjørelse der de ber Myanmar beskytte rohingya-folket:

– Dagens erklæring er en etterlengtet erkjennelse av rohingya-folkets lidelser. Rettsavgjørelsen viser til tiår med diskriminering, forfølgelse og vold mot et av verdens største statsløse folk.

– Regjeringen i Myanmar må nå sikre rohingya-folkets land- og eiendomsrettigheter, samt deres rett til statsborgerskap. Uten disse tiltakene vil forholdene aldri ligge til rette for frivillig, trygg og verdig retur, og rohingya-flyktninger vil fortsette å lide i overbefolkede leire i Bangladesh.