En gatekunstner har malt president Trump på den såkalte muren i Bethlehem. Israels barriere på Vestbredden, også omtalt som Muren, betegner en ca. 670 kilometer lang avsperring på og langs grensa til den okkuperte Vestbredden. Foto: Roald Høvring/Flyktninghjelpen

Fem grunner til at Trumps fredsplan ikke er en god idé

Roald Høvring|Publisert 30. jan 2020
Trump-administrasjonens forslag for Midtøsten vil ikke løse konflikten mellom Israel og Palestina og undergraver mulighetene for en rettferdig og varig fred.

# 1: USA og det internasjonale samfunnet har lenge hevdet at kun direkte forhandlinger mellom de to partene kan føre til en rettferdig og varig fred.

# 2: USAs fredsplan reverserer tiår med politisk arbeid ved å foreslå en løsning basert på makt. Planen fratar palestinerne retten til medbestemmelse, forverrer deres humanitære situasjon, aksepterer brudd på rettighetene deres og tar fra dem håpet om en egen stat og selvbestemmelse.

# 3: En fredsplan som hadde vært basert på anerkjente prinsipper ville sikret en levedyktig palestinsk stat med landområder som henger sammen og ikke er splittet opp av israelske bosettinger. Dette kunne gitt en varig løsning for millioner av palestinske flyktninger.

# 4: USAs anerkjennelse av Israels forsøk på å underlegge seg landområder er et brudd på folkeretten. Internasjonal rett forplikter stater til ikke å anerkjenne, bistå eller støtte Israels handlinger.

# 5: Det internasjonale samfunnet må vise handlekraft for å ivareta den territorielle integriteten til de okkuperte palestinske områdene og palestinernes rettigheter. Bare på den måten vil vi kunne nærme oss en varig fred for både israelere og palestinere som er basert på internasjonal rett.

En gatekunstner har brukt fredsduen i forsøk på å kommentere fredssituasjonen. Her malt på separasjonsmuren ved Bethlehem. Foto: Roald Høvring/Flyktninghjelpen.