Kronprinsparet i Zaatari, Jordan. Fotokredit: Hans Arne Vedlog - Dagbladet
Les billedteksten Kronprinsparet i Zaatari flyktningleir, Jordan. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladet

H.K.H. Kronprins Haakon besøkte Flyktninghjelpen

Publisert 09. jan 2020
Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøkte mandag 13. januar Flyktninghjelpen i Oslo.

– Dette er et viktig besøk i en tid der rekordhøye over 70 millioner mennesker er drevet på flukt fra krig og krise, samtidig som behovet for internasjonal ansvarsdeling for å beskytte flyktninger og krigsofre er større enn noensinne, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

Under besøket vil Kronprinsen, som har vært Flyktninghjelpens høye beskytter siden 2017, få en omvisning på organisasjonens hovedkontor i Oslo, inkludert et besøk hos Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP som er en av verdens mest benyttede sivile beredskapsstyrker. Kronprinsen vil også delta på et møte med Flyktninghjelpens regiondirektører i Midtøsten og Sentral- og Vest- Afrika og høre om de pågående konfliktene og utfordringene som påvirker hjelpearbeidet.

Flyktninghjelpen har i mange år hatt fokus på ungdommer på flukt med spesielle hjelpeprogram rettet mot ungdom, i tillegg til egne informasjonskampanjer for ungdom i Norge. Kronprinsen deler Flyktninghjelpens engasjement for ungdom og vil under besøket på mandag få høre mer om dette arbeidet.

– Ungdom på flukt har spesielle behov som må ivaretas. Ungdomstiden er en periode der man utvikler seg raskt og mange trenger ekstra støtte og oppfølging for å bygge ambisjoner og sikre framtiden. Ungdommer på flukt er en stor ressurs som vil bidra til i samfunnet. Det samme ser vi også her i Norge. Dagens ungdom ser behovet for å jobbe sammen internasjonalt. De er mer løsningsorienterte og mindre preget av nasjonalisme og fremmedfrykt enn det min egen generasjon er, sier Egeland.

Flyktninghjelpen er en norsk humanitær organisasjon som hjelper mennesker på flukt over hele verden. Organisasjonen har i dag rundt 14.000 hjelpearbeidere i 31 land som bidrar med blant annet mat, husly, rent vann, rettshjelp, og utdanning til mennesker som er drevet på flukt. Over 8 millioner mennesker får hvert år hjelp fra den norske organisasjonen.

Pressedeltakelse:

Pressen er velkommen til å delta under hele besøket hos Flyktninghjelpen.

Deltagere fra pressen må akkrediteres på forhånd. Det gjøres ved å sende en e-post til kommunikasjonsdirektør i Flyktninghjelpen, Tuva Raanes Bogsnes: tubo@nrc.no.

Frist for akkreditering er mandag 13. januar klokken 09:00.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Flyktninghjelpens kommunikasjonsdirektør: Tuva Raanes Bogsnes: tubo@nrc.no, 932 31 883.

Kommunikasjonsrådgiver ved Det kongelige slott: Sara Svanemyr, svanemyr@slottet.no, 952 58 040.