10 israelske angrep i måneden på palestinsk utdannelse

Publisert 12. nov 2020|Endret 11. nov 2020
Israelske styrker, private sikkerhetsvakter og bosettere angrep palestinske elever, barnehager, skoleansatte og skolebygg på Vestbredden 296 ganger fra januar 2018 til juni 2020, ifølge en ny undersøkelse fra Flyktninghjelpen. Det utgjør ti angrep i måneden i gjennomsnitt.

Israelske styrker sto bak tre fjerdedeler av angrepene. Hendelsene inkluderer trakassering, arrestasjoner og overgrep mot barn på skoler og ved kontrollposter, skyting mot barn og tilfeller der elever og lærere har blitt forsøkt hindret i nå frem til skolen. I tillegg er skoler blitt revet og skolegjenstander konfiskert. Mange av de berørte skolene er støttet av EU og europeiske land. 

– Israel, som okkupasjonsmakt, har ikke klart å sikre trygg utdannelse for palestinske barn. Isteden har landets egne styrker nektet barn utdannelse og ødelagt skoler for sårbare samfunn på Vestbredden. Israels politikk og praksis mot palestinske skoler har skapt et fryktmiljø som traumatiserer barn. Dette er en fullstendig tilsidesettelse av forpliktelsene Israel er underlagt etter internasjonal lov om å ikke begå angrep mot utdanning, sier Flyktninghjelpens generalsekretær, Jan Egeland.

Byene Nablus og Hebron ble spesielt hardt rammet i rapporteringsperioden. Angrepene mot skoler og utdannelse i disse byene utgjør til sammen nesten 80 prosent av alle registrerte hendelser utført av israelske bosettere eller private sikkerhetsvakter.

12 år gamle Mahmoud, som går på Burin skole i Nablus, ble truffet i hodet av en tåregassbeholder som ble kastet inn i skolegården av soldater 2. februar i år.

– Jeg så ikke beholderen fordi det var så mye røyk at jeg ikke klarte å åpne øynene. Jeg klarte ikke å puste mye heller. Den traff hodet mitt og jeg begynte å blø, sier Mahmoud.

Haitham, 12, fra beduinlandsbyen Jabal Al-Baba fortalte Flyktninghjelpens ansatte at det ikke finnes noen skole i hans nærmiljø: – Okkupasjonshæren tillater oss ikke å ha en skole. Vi bygde en, men den ble revet. Vi kommer til å bygge den på nytt. Selv om hæren ødelegger den så kommer vi til å gjenoppbygge den, sier Haitham. 

Dersom Israel velger å gå imot folkeretten og offisielt annektere deler av Vestbredden kan over 18.000 elever miste tilgangen til det palestinske skolesystemet.

Flyktninghjelpen oppfordrer Israel til å opprettholde sine forpliktelser om å ikke angripe skoler, barn og utdannelse. Land med påvirkningsmulighet overfor Israel må bruke sin makt til å presse israelske myndigheter til å overholde folkeretten og sikre barn trygg tilgang til utdannelse.