Students in Burkina Faso are returning to school after covid-19 lockdown.
Burkina Faso: Aminata er tilbake på skolen igjen etter Covid-19-nedstengingen. Foto: Innocent Parkouda/Flyktninghjelpen

12 millioner barn uten skolegang på grunn av Covid-19 og konflikt i sentrale Sahel

Publisert 19. okt 2020
Hele 12 millioner barn har vært borte fra skolen i Burkina Faso, Mali og Niger på grunn av Covid-19-restriksjoner. Av disse har 776.000 barn vært forhindret fra å gå på skole på grunn av konflikt og usikkerhet, viser nye tall fra Flyktninghjelpen.

– Barn opplever dobbel trussel i det sentrale Sahel på grunn av smitterisiko for Covid-19 og usikkerhet på grunn av konflikt i regionen, noe som har resultert i 40.000 stengte skoler, sier Flyktninghjelpens regionsdirektør Maureen Magee.

Når skolene nå gjenåpner er det mange som mangler rent vann og hygienemuligheter for å redusere smitterisiko. Bare 15 prosent av Nigers 18.000 skoler har tilgang til vann, og færre enn en tredjedel av skolene har toaletter.

Det ble rapportert om 90 angrep rettet mot skoler i det sentrale Sahel første halvår i år, inklusive brannstiftelse, plyndring, bortføring, trusler og drap på lærere.

– Tomme skolebenker og fraværende lærere vitner om at den oppvoksende generasjonen går en svært vanskelig fremtid i møte, legger Magee til.

Barn som ikke går på skole, er spesielt utsatt for vold og seksuelle overgrep. Barneekteskap har økt med over 100 prosent på to år. Det er registrert over 190 tilfeller av tvangsrekruttering av unge gutter til væpnede grupper i Mali bare i år.

Utdanning i Mali, Burkina Faso og Niger mangler 85 prosent av nødvendig finansiering for 2020. Det internasjonale samfunnet møtes 20. oktober i Danmark for å diskutere fremtiden for humanitær innsats i Sahel. Flyktninghjelpen ber giverlandene om rask mobilisering av ressurser for å sikre utsatte barn beskyttelse og trygg skolegang.

– Vi må ha på plass reelle politiske forpliktelser for sikre utdanning i Sahel. Det er den eneste måten vi kan snu den negative utviklingen på, sier Magee.

Fakta og nøkkeltall:

  • Covid-19 og usikkerhet har fratatt 12,8 millioner barn skolegang i regionen, med 3,8 millioner i Mali, 5,1 millioner i Burkina Faso og 3,8 millioner i Niger, viser tall hentet fra utdanningseksperter i hvert land.
  • Konflikt og usikkerhet har tvunget 4.127 skoler i det sentrale Sahel til å stenge hele skoleåret 2019-2020, dette er en økning fra 2.423 i 2018-2019.
  • Nødhjelpsbehov for utdanning i sentrale Sahel er kritisk underfinansiert og mangler 85 prosent; 80 prosent for Burkina Faso, 83 prosent i Mali og 91 prosent i Niger.
  • Bare mellom januar og juli 2020 rapporterte Global Coalition to Protect Education from Attack om over 90 angrep på skoler i regionen.