Israel planlegger å rive europeisk-finansiert skole på Vestbredden

Publisert 14. okt 2020
Flyktninghjelpen er dypt bekymret over det israelske militærets planlagte riving av den europeisk-finansierte palestinske grunnskolen i Ras At-Tin på Vestbredden.

Skolens 50 elever fra første til sjette klasse er fra Ras At-Tin-området, øst for Ramallah på Vestbredden. Uten denne skolen må elevene gå fem kilometer for å komme seg på en annen skole i landsbyen Al-Mughayyer.

– Disse barna har det allerede svært vanskelig. Som okkupasjonsmakt har Israel plikt til å sikre at barn får utdannelse. I stedet bruker Israel sin makt til å gjøre det stikk motsatte, og legger samtidig til rette for mer ulovlig bosetting, sier Flyktninghjelpens regionsdirektør Carsten Hansen.

EU, flere av medlemslandene og Storbritannia har gitt humanitære midler til bygging av skolen som Flyktninghjelpen har vært pådriver for å få etablert. Det israelske militæret konfiskerte konstruksjonsmateriell og verktøy ved fire anledninger mellom 31. august og 10. september, inkludert skolens tak, skrivebord og stoler, under påskudd av at skolen manglet en israelsk utstedt byggetillatelse. Israelske myndigheter nekter så mye som 98 prosent av palestinske forespørsler om byggetillatelser i område C.

Ifølge Education Cluster, et forum ledet av Flyktninghjelpen som tilrettelegger og koordinerer humanitær utdanning, har Israel delvis eller helt revet tre skoler på Vestbredden, inkludert i østlige Jerusalem. Så langt i år har Israel truet med å rive ytterligere 52 andre skoler. I 2019 var det ifølge Education Cluster 328 hendelser som begrenset palestinernes utdanning, som angrep på elever eller ansatte og ødeleggelse av utdanningsinfrastruktur. Dette rammet 19 913 elever.

Siden begynnelsen av 2020 har FN rapportert om at Israel har revet 555 bygg og konstruksjoner på Vestbredden, inkludert østlige deler av Jerusalem, noe som har gått ut over 2 722 mennesker. Av dem er 747 tvangsflyttet, inkludert 382 barn. Byggene består av 217 boligeiendommer og 45 vann-, sanitær- og hygieneanlegg. 93 av de ødelagte byggene er støttet gjennom humanitær hjelp.

Midler til Ras At-Tin-grunnskolen er gitt av det humanitære programmet til Generaldirektoratet i Europakommisjonen for humanitær bistand og sivil beskyttelse (ECHO), samfinansiert av Finland, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Spania, Sverige og Storbritannia.