Slik så et av Flyktninghjelpens bygg ut etter angrepet i Damasak nordøst i Nigeria lørdag.

Nye angrep i nordøst-Nigeria stanser nødhjelpsarbeidet

Publisert 16. apr 2021
En serie angrep mot Damasak by, nordøst i Nigeria, har drevet et flertall av befolkningen på flukt og tvunget hjelpeorganisasjoner til å stanse alt nødhjelpsarbeid i området den siste uken.

Siden 10. april har væpnede grupper gjennomført tre brutale angrep mot Damasak by og hjelpeorganisasjoner i området. De målrettede angrepene på humanitære fasiliteter og varelagre, inkludert bygg tilhørende Flyktninghjelpen og hjelpeorganisasjonen Handling mot sult (ACF), har ført til enorme ødeleggelser.

Angrepne har ført til at anslagsvis 74 000 mennesker i Damasak er tvunget på flukt. Tusenvis av familier og eldre mennesker som i stor grad er avhengig av nødhjelp, har de siste dagene krysset Yobe-elven på grensen mot Niger for å komme seg i sikkerhet. Hjelpearbeidere klarte å gjemme seg og unnslippe angrepene, men deres private hjem ble satt fyr på.

– Vi fordømmer disse forferdelige voldshandlingene. Selv om hjelpeorganisasjoner nordøst i Nigeria har vært utsatt for kontinuerlige trusler og angrep i årevis, har sikkerhetssituasjonen nå nådd et klimaks. Våre kollegaer må beskyttes, i tråd med internasjonale lover, sier leder av Handling mot sult (ACF), Jean-François Riffaud.

Handling mot sult og Flyktninghjelpen ber nå nigerianske myndigheter og internasjonale giverland om å gjøre mer for å sikre at hjelpearbeidere trygt kan nå mennesker med behov for hjelpe over hele nordøst-Nigeria.

– Et stort antall sårbare barn, kvinner og menn vil verken få hjelp eller beskyttelse dersom ikke regjeringen i Nigeria og internasjonale giverland gjør mer for å sikre at vi kan bli i området og fortsette hjelpearbeidet, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

Rundt 8,7 millioner mennesker i det nordøstlige Nigeria har akutt behov for nødhjelp etter ti år med konflikt. Mer enn én million av disse menneskene mottar i øyeblikket ingen nødhjelp fordi hjelpeorganisasjoner mangler trygg tilgang til områdene der de befinner seg.

– Statsledere og regjeringer kan ikke vike unna sitt ansvar for å beskytte sivile. Vår tilgang og mulighet til å støtte millioner av mennesker med behov for hjelp krymper for hver dag som går, samtidig som nødhjelpsbehovene i området er alarmerende, advarer Egeland.