Tombouctou RRM coordinator visiting IDP site in Bourem Inaly commune.

Photo : Mohamed Salaha / NRC Mali
Flyktninghjelpens kriseteam besøker en leir for fordrevne i Bourem Inaly i nærheten av Timbuktu i Mali. Foto: Mohamed Salaha/Flyktninghjelpen

Alarmerende matkrise rammer 1,2 millioner mennesker i Mali

Publisert 09. des 2021
Antallet mennesker som sulter i Mali er tredoblet i løpet av et år, advarer Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp og 20 andre nødhjelpsorganisasjoner i landet. Forverret sikkerhetssituasjon, tørke og Covid-19 har ført til at 1,2 millioner mennesker nå er rammet av matkrise.

– Matsikkerheten er under angrep i Mali. Situasjonen vil gå fra vondt til verre for millioner av sårbare mennesker dersom vi ikke handler nå. Projeksjoner tyder på at antallet mennesker som er rammet av matkrise vil kunne øke med ytterligere 58% neste år, sier Adeline Benita, leder av et forum for nødhjelpsorganisasjoner i landet.  

Antallet mennesker som er rammet av matkrise er det høyeste nivået som er registrert i Mali siden 2012. Tørke har rammet landet hardt og påvirket mer enn tre millioner mennesker i Mopti, Ségou og Timbuktu.

I tillegg har kamper og angrep tvunget 400,000 mennesker på flukt fra sine hjem. Mange familier har måttet forlate sine jordbruksområder og væpnede grupper har stjålet buskapen til mange bønder. Væpnede grupper har også begrenset menneskers bevegelsesfrihet og enkelt områder er fullstendig beleiret, noe som gjør at mange sårbare familier verken har tilgang til nødhjelp, markeder eller jordbruksområder.

– Væpnede menn angrep vår landsby og forbød oss å forlate området. Etter hvert hadde vi spist all den maten som var og vi ble tvunget til å finne en løsning for å overleve, forteller en mor fra en beleiret landsby i Mopti-regionen.

– Mine fire barn og jeg måtte flykte i ly av natten. Vi gikk 20 kilometer uten vann og mat.

Kombinasjonen av en forverret sikkerhetssituasjon, tørke og de økonomiske konsekvensene av Covid-19 har ført til økte matvarepriser i enkelte områder. I Gao har for eksempel prisen på korn økt med 22 prosent og prisen på røde bønner økt 66 prosent i 2021.

Nødhjelpen til landet holder ikke tritt med behovene og hittil i år har giverland bidratt med kun en fjerdedel av de pengene det er beregnet at trengs for å møte matkrisen.

Ti år med konflikt har svekket menneskers inntektsgrunnlag i en region som allerede er sårbar og hardt rammet av klimaendringer. Det er derfor nødvendig å tilpasse nødhjelpsarbeidet til en langvarig krise slik at en kan bidra til å forebygge en forverret matkrise i årene som kommer.

Fakta:

 • 244.906 mennesker er rammet av matkrise i Mali, ifølge Cadre Harmonisé.
 • 971.000 mennesker er forventet rammet av matkrise mellom juni og august 2022, dersom ikke hjelpearbeidet trappes opp.
 • Hittil i år har giverland bare bidratt med 59 millioner amerikanske dollar av de 232 millionene dollar som er nødvendig for å møte de mest akutte behovene knyttet til matvaresikkerhet.

 

Organisasjoner som har undertegnet:

 • Flyktninghjelpen
 • Kirkens Nødhjelp
 • Danish Refugee Council (DRC)
 • Action Against Hunger Spain (ACF)
 • Oxfam
 • Solidarités International
 • World Vision International
 • ACTED
 • Dan Church Aid
 • International Rescue Committee (IRC)
 • Première Urgence International
 • Médecins de Monde Belgium
 • Care International
 • Humanity & Inclusion
 • Plan International
 • Islamic Relief
 • Mercy Corps
 • Terre des hommes
 • Educo
 • We World
 • Welt Hunger Hilfe
 • Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF)

 

Mediekontakter:

 • Flyktninghjelpens medieteam i Oslo: Email: media@nrc.no | Phone: +4790562329
 • Flyktninghjelpens regionale medierådgiver i Sentral- og Vest-Afrika Tom Peyre-Costa: Email: tom.peyrecosta@nrc.no | Whatsapp: +33 6 58 51 83 91 | Skype: tom.peyre-costa