Foto: Enayatullah Azad/NRC

Norskstøttet jenteskole ødelagt i kamper i Afghanistan

Publisert 10. feb 2021
Et norskstøttet jentegymnas i Faryab-provinsen nord i Afghanistan er ødelagt i kamper mellom afghanske sikkerhetsstyrker og væpnede opposisjonsgrupper. Ødeleggelsene har frarøvet mer enn 3000 jenter deres klasserom.

― Disse kampene viser igjen den høye risikoen for elever i Afghanistan som ønsker å sikre seg en utdanning, sier Astrid Sletten, landdirektør i Afghanistan for Flyktninghjelpen.

― Alle parter i konflikten må beskytte sivile og sivil infrastruktur, inkludert skoler.

Jan Bibi Uoz Bashi videregående skole for jenter i Qaisar-distriktet i Faryab-provinsen sto i sentrum for intense kamper og luftangrep mellom afghanske sikkerhetsstyrker og væpnede opposisjonsgrupper søndag. Muren rundt skolen, som skulle beskytte den mot konflikten, ble ødelagt i kampene, vinduer ble kunst og det ble skader på skolens vegger. Nesten alt skoleutstyr ble også ødelagt, ifølge lokale kilder. Ettersom skolen heldigvis ikke var åpen da kampene pågikk, ble ingen elever eller lærere skadet, så langt Flyktninghjelpen kjenner til.

Skolen har tidligere blitt rehabilitert av Flyktninghjelpen med støtte fra Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad).

― Kampene har inntil videre satt en stopper for skolegangen til mer enn 3000 jenter. Angrep mot skoler over hele landet truer med å reversere de viktige fremskrittene som er gjort innen utdanning for jenter de siste tiårene, sier Sletten.

Til tross for forsøk på å gjenoppbygge det offentlige utdanningssystemet siden 2001 står fremdeles nesten halvparten av alle barn i skolealder i Afghanistan uten skolegang, og tre av fem er jenter. Sikkerhetssituasjonen gjør at færre barn går på skole, og spesielt i de mest konfliktutsatte provinsene er mange av barna uten skolegang. Ikke minst jenter, som allerede har lavere skoledeltagelse, har vært hardt rammet av volden.

Afghanistan er fortsatt et av de landene i verden hvor skolegang medfører høy risiko for elever og studenter. FN bekreftet 155 angrep mot skoler mellom juli 2019 og juli 2020, mens uoffisielle rapporter er betydelig høyere.