Myanmars politiske krise kan resultere i humanitær katastrofe om nødhjelpsarbeidet blokkeres

Publisert 04. feb 2021
Presseuttalelse fra Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland om mulige humanitære konsekvenser av krisen in Myanmar.

– Vi er dypt bekymret over at Myanmars politiske krise kan føre til en humanitær katastrofe for en million mennesker hvis hjelpeorganisasjoner i landet nå blir ytterligere begrenset. Folks mulighet for å få tilgang til livreddende nødhjelp var begrenset fra før i konfliktområdene Kayin, Rakhine, Kachin, Shan og i Bago-regionen.

– Vi har begynt å vurdere hvordan den politiske utviklingen kan komme til å påvirke vårt arbeid i landet. Vi frykter at de humanitære behovene vil øke raskt og at det vil bli store konsekvenser for sivilbefolkningen dersom våre muligheter til å nå ut med nødhjelp begrenses ytterligere.

– Vi henvender oss derfor til de som de facto sitter med makten, internasjonale givere, Kina og andre land i regionen for å sikre humanitær tilgang og beskyttelse av alle sårbare grupper er prioritert i det politiske og diplomatiske arbeidet de kommende dagene.

 

Fakta:

  • Hjelpeorganisasjoner er bekymret for hvordan den politiske krisen i Myanmar vil påvirke den humanitære situasjonen og hjelpearbeidet i landet. 
  • Nærmere en million mennesker er allerede avhengige av bistand, og over en kvart million mennesker er fordrevne og oppholder seg i midlertidige bosetninger i konfliktområder. 
  • Hjelpeorganisasjoners tilgang var allerede begrenset før den politiske krisen på grunn av Covid-19-restriksjoner.
  • Skjebnen til over 900.000 Rohingya-flyktninger i nabolandet Bangladesh, som venter på å returnere, er nå også enda mer usikker.