Seks måneder etter eksplosjonen i Beirut er fremdeles tusenvis hjemløse

Publisert 29. jan 2021
Seks måneder etter eksplosjonen som rammet Libanons hovedstad Beirut 4. august i fjor, har økt fattigdom ført til at tusenvis av familier er uten et hjem.

Mens majoriteten av de rundt 200.000 hjemmene som ble ødelagt har blitt gjenoppbygd, opplever stadig flere familier økt fattigdom grunnet eksplosjonen. Det er estimert at 70.000 mennesker mistet jobben sin som følge av ødeleggelsene.  

Allerede før eksplosjonen var Libanon i en alvorlig politisk og økonomisk krise. Koronapandemien satte landet under ytterligere press i fjor.

De som ble hardest rammet av eksplosjonen levde allerede i de fattigste nabolagene i Beirut. Flyktninghjelpens undersøkelser i de berørte områdene viser at om lag en tredjedel av de spurte mistet familiens inntektskilde på grunn av eksplosjonen. Videre oppga 42 prosent med kroniske helseplager at de ikke lenger kunne motta medisinsk behandling. De aller fleste oppga svekket økonomi som årsak.

Av alle de berørte gruppene som Flyktninghjelpen har spurt, rapporterte syriske flyktninger flest tilfeller av økt vold, misbruk og trakassering fra utleiere som følge av økte spenninger i samfunnet.

– Tusenvis av hjem er gjenoppbygd takket være store investeringer og innsats fra de berørte og det internasjonale samfunnet, men den vonde virkeligheten er at de aller mest sårbare fremdeles er fordrevet, sier Flyktninghjelpens landdirektør i Libanon, Carlo Gherardi. – Enda flere står igjen uten arbeid og ute av stand til å betale husleien sin. De blir stadig mer avhengig av gjeld og nødhjelp. Titusener mangler et trygt tak over hodet og har heller ikke mulighet til å returnere tilbake til sine hjem.

– Det er utrolig viktig at vi nå klarer å se forbi de strukturelle ødeleggelsene og hjelpe menneskene i Beirut til å stå på egne bein igjen. Libanon trenger omfattende styringsreformer og langsiktig internasjonal støtte for å sikre verdiskaping, tjenesteyting og sosial beskyttelse, sier Gherardi.

Til redaksjonene:
  • Om lag 9.000 hjem av de 200.000 som ble ødelagt må fremdeles repareres eller gjenoppbygges.
  • Flyktninghjelpens multisektor-undersøkelse er basert på 992 intervjuer av beboere i nabolagene Karantina, Mar Mkhayel, Gemmayzeh, Bourj Hammoud, og Achrafieh i Beirut. Intervjuene tok sted over flere måneder etter eksplosjonen.
  • Flyktninghjelpen har reparert hjemmene til om lag 1.600 familier og hjulpet ytterligere 600 familier med pengestøtte slik at de kan betale husleien opptil seks måneder framover. Innen mars i år vil om lag 15.000 mennesker har mottatt støtte til husly, rent vann og sanitærhjelp, utdanning og rettshjelp.
  • Flyktninghjelpen har talspersoner i Beirut.
  • Video av Flyktninghjelpens landdirektør Carlo Gherardi som snakker om situasjonen kan lastes ned til fri bruk.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Amman:

Regional medierådgiver Karl Schembri

karl.schembri@nrc.no

+962 7902 20159

Oslo:

Flyktninghjelpens medieseksjon

media@nrc.no

 905 62 329