USAs terrorstempling av Ansar Allah i Jemen

Publisert 11. jan 2021
Uttalelse fra Flyktninghjelpens landdirektør i Jemen, Mohamed Abdi:

– USAs utenriksminister Mike Pompeos offentliggjøring om at han kommer til å designere Ansar Allah som en terroristorganisasjon vil få store konsekvenser for Jemen – et land som allerede gjennomgår en humanitær katastrofe. Sanksjonene som følger en slik terrorstempling, vil påvirke arbeidet til humanitære hjelpeorganisasjoner som er på plass i landet for å bistå sivilbefolkningen. I tillegg vil Jemens sårbare økonomi bli ytterligere svekket uten nødvendige garantier og unntak for den kommersielle sektoren. Landet som er 80 prosent avhengig av import for å gå rundt, vil også få flere vanskeligheter med å skaffe nødvendig mat og medisiner til befolkningen.

– Vi ber den nyvalgte presidenten Joe Biden om å umiddelbart prioritere Jemen når han inntar presidentkontoret. Han må sørge for at sivile i Jemen kan fortsette å motta livreddende nødhjelp og tilgang til mat, medisiner og drivstoff. Amerikanske myndigheter må følge opp sine planer om å innføre unntak som sikrer at humanitær bistand uhindret kan nå mennesker i nød på tvers av konfliktlinjene og uavhengig av hvem som kontroller området. I tillegg må de sikre at hjelpearbeidere ikke blir stående i fare for å bli straffet for å gjøre jobben sin.