Photo: Scanpix

Storbritannia og USA skuffer på giverkonferanse for Syria

Publisert 30. mar 2021
Uttalelse fra Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen vedrørende giverkonferansen for Syria

– Pengestøtten som i dag ble lovet til syrerne som har utholdt en krig som verdensmaktene har latt pågå i et tiår, er helt nødvendig for å begrense mer lidelser.

– Vi er takknemlige for at de fleste givernasjonene har holdt det samme nivået på støtten som i fjor, til tross for deres egne økonomiske tilbakefall som følge av pandemien. Det er likevel svært skuffende å se at Storbritannia og USA har kuttet i sin støtte i en tid hvor syriske familier lever i sult og fattigdom både i Syria og på flukt i nabolandene.

– Så langt har ikke verdenssamfunnet klart å hindre Syrias krigende parter fra å bruke sivilbefolkningen som brikker i et spill. Å øke støtten til det livsviktige hjelpearbeidet er det minste de kan gjøre for å hjelpe syriske barn, mødre og fedre til å overleve og gjenoppbygge sine liv.