Les billedteksten Photo: Tareq Mnadili/Flyktninghjelpen

Ti nye år med krig kommer til å fordrive flere millioner syrere

Publisert 08. mar 2021
Dersom konflikten, den økonomiske nedgangen og usikkerheten i Syria fortsetter i enda et tiår, vil det føre til minst seks millioner nye fordrivelser, advarer Flyktninghjelpen i en ny rapport.

I gjennomsnitt har det vært anslagsvis 2,4 millioner fordrivelser i og ut av Syria hvert år siden konflikten startet for 10 år siden, viser en analyse fra Flyktninghjelpen.

I 2020 returnerte under en halv million mennesker til Syria, mens nye 1,8 millioner ble drevet på flukt innad i landet. Dette betyr at for hver person som klarte å returnere hjem, ble nesten fire personer drevet på flukt.

– Dette har vært et skammens tiår for medmenneskeligheten, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland. – Likegyldigheten hos partene i denne grusomme krigen, deres støttespillere og hele det internasjonale samfunnet overfor millioner av syriske barn, mødre og fedre som har mistet sine hjem og liv er opprivende. Med mindre det iverksettes hastetiltak, vil det neste tiåret fortsette å bringe lidelser og fordrive enda flere millioner mennesker.

Et overveldende flertall av de syriske fordrevne over hele Midtøsten sier de har mistet håpet om å kunne returnere hjem de neste fem til ti årene, selv om levekårene både til flyktningene og de internt fordrevne blir stadig vanskeligere. De få som har uttrykt et ønske om å vende hjem, sa de bare ville returnere dersom det ble en politisk løsning og deres sikkerhet var garantert. De syriske fordrevne er mer opptatt av hvordan de skal sikre mat til familiene sine, betale husleie, eller dekke medisinske utgifter, enn å se for seg en fremtid i hjemlandet.

Totalt er 6,5 millioner mennesker på flukt inne i Syria, og rundt 70 prosent av dem har nå vært fordrevet i over fem år. Nesten en fjerdedel av dem har vært fordrevet minst fire ganger. For hver gang de har blitt fordrevet, har de blitt stadig mer sårbare.

Konfliktene i landet er fremdeles den viktigste årsaken til at mennesker flykter, men en forverring av økonomien har også tvunget syrere på flukt innad i landet. Av de 23.100 nylig fordrevne i januar, sa 32 prosent det var på grunn av manglende tilgang til grunnleggende tjenester, og 28 prosent på grunn av en forverret økonomi. Til tross for de økende humanitære behovene, er det frykt for ytterligere kutt i den internasjonale bistanden til Syria.

– Jo lenger denne krisen forblir uløst, jo mer forventer vi at økonomisk nød vil bli en fremtredende årsak til ytterligere fordrivelser, sier Egeland. – Likevel vet vi at flere land med innflytelse vender ryggen til Syria. De må nå konstruktivt gå inn for å støtte millioner av syrere som er avhengig av livsviktig hjelp og higer etter en slutt på konflikten.

Flyktninghjelpen advarer også om situasjonen for de nesten 5,6 millioner syriske flyktningene i nabolandene som det er lite sannsynlig at kan returnere til Syria i nærmeste fremtid, eller fullt ut integreres der de er. Én million syriske barn er født i eksil, og deres fremtid fremstår som dyster og fylt med usikkerhet. I mellomtiden har mulighetene for bosetting i tredjeland blitt stadig fjernere. Antallet syriske flyktninger som fikk komme til et nytt land gjennom kvoteflyktningsordningen i fjor var det laveste siden starten av krisen.

Les hele rapporten her.

Til redaksjonen:
  • Flyktninghjelpen arbeider i hele Syria og med flyktninger i Jordan, Libanon og Irak.
  • Flyktninghjelpens nye rapport, The Darkest Decade: What displaced Syrians face if the world continues to fail them, er basert på analyse av eksisterende forskning og nye intervjuer med fordrevne syrere i Syria, Jordan, Libanon og Irak.
  • Ifølge OCHA, har 1,821,973 fordrivelser forekommet i Syria, mens 448,019 internt fordrevne returnerte i 2020. Ifølge The Humanitarian Needs Assessment Program (HNAP), returnerte 18,834 flyktninger i 2020.
  • Et anslag på minst 6 millioner flere fordrivelser neste tiåret bygger på en analyse av de siste 10 månedene i 2020, som ekskluderer de store bølgene av fordrivelser på grunn av offensiven i Idlib. Estimatet bygger på en situasjon der våpenhvilen for det meste holder, og det ikke er store endringer i frontlinjen. Dette tar ikke hensyn til en eventuell ny stor offensiv nord i Syria.
  • Forventet gjennomsnitt av årlige fordrivelser var kalkulert ved å kombinere tall på nye internt fordrevne publisert av IDMC hvert år siden konflikten startet i 2011, i tillegg til tall på nye flyktning publisert av UNHCR siden 2013. Disse tallene inkluderte mennesker som var fordrevet i mindre enn en måned og mennesker som var fordrevet flere ganger i løpet av det siste tiåret. Tallene inkluderer ikke sekundære fordrivelser av flyktninger i naboland.
  • Humanitarian Needs Assessment Programme estimerer at rundt 70 prosent av internt fordrevne mennesker har nå vært fordrevet i over fem år, og nesten en fjerdedel av dem har vært fordrevet minst fire ganger.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Amman:

Karl Schembri, regional medierådgiver

karl.schembri@nrc.no

+962 7902 20159

Oslo:

Flyktninghjelpens medietelefon

media@nrc.no

+47 905 623 29