Halvannen million mennesker er allerede på flukt i Ituri og over halvparten er barn. Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktninghjelpen

Tusenvis av familier avskåret fra nødhjelp i Kongo etter nye kamper

Publisert 25. nov 2021
Det økende konfliktnivået i Ituri-provinsen øst i Den demokratiske republikken Kongo har tvunget hjelpeorganisasjoner til å redusere eller stanse sine aktiviteter. Dermed står tusenvis av familier uten mat, utdanning og helsetjenester.

Flyktninghjelpen, Dansk Flygtningehjælp og Redd Barna er blant organisasjonene som midlertidig har måttet redusere eller stanse sitt arbeid som følge av økt konfliktnivå den siste uken. De tre organisasjonene advarer om at mer enn 320.000 mennesker i Djugu-området i Ituri nå står i fare for å miste tilgang på humanitær hjelp.

Den midlertidige stansen i deler av nødhjelpsarbeidet kommer på et tidspunkt hvor landet står overfor verdens største sultkrise i dette århundret. Bare i Ituri-provinsen er over halvparten av befolkningen, nesten 3 millioner mennesker, rammet av ekstrem sult. Ituri er den provinsen i Kongo som huser det høyeste antallet mennesker som sulter. Det er derfor alvorlig at ernærings- og helseaktører som Redd Barna nå har mistet tilgangen.

–Halvannen million mennesker er allerede på flukt i Ituri og over halvparten er barn. De er avhengige av humanitær hjelp for å overleve. Svekket tilgang til mat, vann, husly, helsetjenester og beskyttelse vil presse disse ekstremt sårbare menneskene enda nærmere kanten av stupet, sier Flyktninghjelpens landsdirektør Caitlin Brady.

Mange væpnede aktører i Kongo har blitt anklaget for alvorlige brudd på barns rettigheter i konflikt.

–Barn og kvinner betaler den høyeste prisen i konflikter. Sykehus har blitt angrepet, og resultert i at gravide kvinner og sultne barn står uten helsetjenester. Skoler har blitt angrepet, og barn nektet retten til utdanning. Barn vil sannsynligvis i økende grad bli rekruttert til væpnede grupper eller drept i volden.  85.000 barn som pleide å ta del i våre programmer i området har vært uten vår støtte i flere uker på grunn av manglende tilgang til deres lokalsamfunn og de helsesentrene som pleide å ta vare på dem, sier Redd Barnas landsdirektør Amavi Akpamagbo.

–Kvinner og barn rammes av ekstreme nivåer av fysisk og seksuell vold fra væpnede grupper. Vi har programmer for å beskytte disse gruppene, men det er stadig vanskeligere å nå fram til dem på en trygg måte. Vi må få en slutt på overgrep og straffefriheten, sier landsdirektør for Dansk Flygtningehjælp Martine Villeneuve.

De tre organisasjonene oppfordrer alle parter i konflikten til å beskytte siviles liv og verdighet, og sikre trygg tilgang for hjelpeorganisasjoner til alle de berørte områdene.

For mer informasjon eller for å avtale et intervju, vennligst kontakt:

  • Flyktninghjelpens medieteam i Oslo: media@nrc.no, +47 905 62329.
  • Regional medierådgiver for Sentral og Vest-Afrika, Tom Peyre-Costa: Whatsapp: +33658518391 Email: tom.peyrecosta@nrc.no