Les billedteksten Tahira and her friend Mahtab are pitting water from the pond liner in Sinjitak. Drought and poverty is making it hard for displaced families like Tahira's to make ends meet in Afghanistan. Foto: Enayatullah Azad / Flyktninghjelpen

Innspill til ny regjeringsplattform i et brev til AP, SP og SV

Publisert 21. sep 2021
Flyktninghjelpen og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) ber Ap, Sp og SV om å styrke FN ved å følge FNs anbefalinger og å bidra til å sikre flyktningers rettigheter. Les brevet her.

Rekordhøye 82 millioner mennesker er drevet på flukt i verden i dag og FNs høykommissær for flyktninger har beregnet at 1,5 millioner vil trenge kvoteflyktningsplass neste år. Talibans maktovertagelse i Afghanistan har minnet oss på hvor viktig det er at det finnes muligheter for å få beskyttelse når livet er truet.

Samtidig betyr stengte grenser gjennom og utenfor Europa at et historisk lavt antall mennesker kommer til Norge som asylsøkere. Hittil i år har 827 mennesker søkt asyl i Norge. Antallet asylsøkere som kommer til Norge nå utgjør mindre enn ti prosent av det som var vanlig for ti år siden. Norge har kapasitet til å bidra mer, og mange norske kommuner står klare til å ta imot flere flyktninger.

Vi ber derfor Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om å styrke FN ved å følge FNs anbefalinger og å bidra til å sikre flyktningers rettigheter, med særlig fokus på å:

  • Øke antallet kvoteflyktninger til 5000 årlig: Dette er i tråd med anmodning fra FNs høykommissær for flyktninger i 2017 der de oppfordret Norge til å gradvis øke antallet til 5000.
  • Inkludere afghanere i kvoten: Forverringen av situasjonen i Afghanistan er et ekstra argument for å øke antallet kvoteflyktningplasser. Afghanere med behov for beskyttelse bør inkluderes i neste års kvote. Vi kan ikke forvente at nabolandene som allerede huser flere millioner afghanske flyktninger skal ta ansvar for dette alene. I tillegg er det slik at særlig utsatte grupper, slik som kvinnelige menneskerettighetsaktivister og journalister, ikke nødvendigvis vil kunne få tilstrekkelig beskyttelse i regionen. Norge bør bidra nå, økonomisk, humanitært og med beskyttelse for afghanere på flukt.
  • Mennesker som hentes til Norge på grunn av tilknytning til Norge via forsvaret eller ambassaden bør ikke gå av FN-kvoten: At årets kvote er brukt til dette er urimelig. Norge har måttet melde UNHCR at vi reduserer årets FN-kvote - og skyver dermed ut andre flyktninger med behov for gjenbosetting. Dette er ytterligere et argument for at Norge bør kompensere ved å øke antallet kvoteflyktninger i neste års budsjett.
  • Følg FNs anbefaling – gjeninnfør «rimelighetsvilkåret ved internflukt»: Erfaringen fra Afghanistan har vist oss behovet for å følge FNs anbefaling på dette området. Mange av asylsøkerne Norge returnerte, har nå flyktet igjen.

 

Vi ønsker dere lykke til i arbeidet fremover.

 

Sendt til:

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet

Audun Lysbakken, Sosialistisk Venstreparti

 

Med vennlig hilsen,      

Jan Egeland, Generalsekretær Flyktninghjelpen

Pål Nesse, Generalsekretær i Noas