Les billedteksten Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland under et besøk til Afghanistan i høst. Talibans maktovertagelse i Afghanistan har minnet oss på hvor viktig det er at det finnes muligheter for å få beskyttelse når livet er truet. Foto: Enayatullah Azad/Flyktninghjelpen

Krever mer offensiv flyktningpolitikk

Publisert 08. nov 2021
I en underskriftskampanje ber Flyktninghjelpen og 1.500 støttespillere regjeringen om å ta imot flere kvoteflyktninger og øke støtten til nødhjelp.

1.521 personer har signert Flyktninghjelpens opprop der regjeringen bes om å bevilge én milliard kroner ekstra til nødhjelp til flyktninger og internt fordrevne, samt at Norge tar imot 5.000 kvoteflyktninger i 2022, i tråd med FNs anbefalinger.

Rekordhøye 235 millioner mennesker trenger nødhjelp globalt, men FN og andre hjelpeorganisasjoner har hittil i år mottatt langt under halvparten av pengene som trengs for å møte behovet.

– Gapet mellom de globale nødhjelpsbehovene og pengene som er tilgjengelig er voksende. For familier på flukt betyr dette kutt i matrasjoner og at mange barn i kriseområder står uten utdanningstilbud. Norge er allerede en viktig bidragsyter, men i møte med de ekstraordinære behovene trengs det nå ekstraordinær innsats, sier seniorrådgiver i Flyktninghjelpen Eirik Christophersen.

Han er bekymret for situasjonen til verdens mer enn 82 millioner flyktninger og internt fordrevne.

– At nesten ingen asylsøkere kommer hit til Norge må ikke tolkes som at krisen er over. Aldri har flere mennesker vært på flukt i verden, samtidig er det vanskeligere enn noen gang for flyktninger å søke asyl i Europa på grunn av stengte grenser, sier Christophersen.

I Hurdalsplattformen står det at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil prioritere å ta imot kvoteflyktninger via FN og at antallet skal ses i sammenheng med nivået på asylankomster. Hittil i år er antallet asylankomster til Norge 1.267, dermed går vi mot det laveste tallet siden 1985.

– Norge har kapasitet til å bidra mer, og mange norske kommuner står klare til å ta imot flere flyktninger. Norge bør nå gå foran og øke antallet kvoteflyktninger vi tar imot via FN. Dette er mennesker som er særlig sårbare og ikke nødvendigvis kan få beskyttelse i nærområdene, sier Christophersen.  

 

Fakta:

  • 1.521 har signert Flyktninghjelpens opprop der regjeringen bes om å bevilge én milliard kroner ekstra til nødhjelp til flyktninger og internt fordrevne, samt at Norge tar imot 5.000 kvoteflyktninger i 2022.
  • Underskriftene er delt sammen med et brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.