Amid rising hunger, many displaced people say they are tempted to return home to access their fields, remaining food stocks and feed their families, but face the increasing threats of attacks. Other displaced people have to make a different but equally painful choice: staying in a besieged area where shortage of food has turned so critical that only leaves are left to eat, or risking a days’ long walk to reach a place where they can hopefully feed their children. 

Dozens of women from Mansila have trekked in the past few weeks to Sebba with their children in tow, some of them dying of exhaustion and hunger on the road. 

“People feel they are no longer part of Burkina. We feel that we are not worthy of assistance. Hunger makes you scream for help but no one’s coming,” said Bandé, a mother who just escaped from Mansila. “If the choice is dying on the way, or dying of hunger in Mansila, better at least die trying to get out,” she said.

Date: 02 September 2021
Location: Dori, Sahel region, Burkina Faso
Photo: Tom Peyre-Costa /NRC
Les billedteksten Firebarnsmoren Bandé har flyktet fra den beleirede byen Mansila. Foto: Tom Peyre-Costa /Flyktninghjelpen

Økt konfliktnivå driver 275.000 mennesker på flukt i Burkina Faso

Publisert 13. sep 2021
Mangel på nødhjelp tvinger mennesker til å måtte velge mellom sult eller å utsette seg selv for fare, advarer Flyktninghjelpen.

Økt vold i Burkina Faso har i gjennomsnitt tvunget rundt 13.000 mennesker på flukt hver eneste uke siden april i år. Rundt 500 sivile har blitt drept.

– Nødhjelpsresponsen står ikke i samsvar med det skyhøye konfliktnivået. Kritisk mangel på penger til hjelpearbeidet, kombinert med manglende kapasitet hos lokale myndigheter, hindrer hjelpeorganisasjoner i å nå ut med nødhjelp i tide, sier Manenji Mangundu, direktør for Flyktninghjelpen i Burkina Faso.

Offentlige myndigheter, som har ansvar for registrering av mennesker som er berørt av konflikten, sliter med å håndtere det stadig økende antallet. Siden juni har humanitære organisasjoner eksplisitt bedt om at registrering og informasjonsdeling skal skje innen en uke. Nå tar det flere uker før nylig fordrevne familier kan få hjelp, inkludert mat og husly.

– Vi ber regjeringen om å la oss få bidra. Bistandsorganisasjoner har kapasitet til å registrere og hjelpe mennesker i de mest utilgjengelige områdene, og kan utfylle myndighetenes viktige arbeid, sier Mangundu.

Mangelen på nødhjelp tvinger sårbare familier til å gjøre et umulig valg mellom å skaffe mat til barna sine, eller å sørge for egen sikkerhet. Mange fordrevne sier til Flyktninghjelpen at de vil reise hjem igjen for å få tilgang til sine egne matlagre, men at de frykter angrep.

– Her i Ouahigouya er det ingen hjelp å få. Hjemme i Kombri har vi nok til å brødfø oss selv med, men med risiko for våre egne liv, forklarte Mohammed, en bonde på flukt med familien.

Andre fordrevne mennesker gjør et annet, men like smertefullt valg: Å bo i et beleiret område der matmangelen har blitt så kritisk at det bare er blader å spise, eller å gå i flere dager på jakt etter mat.

Flere titalls kvinner fra byen Mansila har vandret 40 kilometer til byen Sebba med barna sine de siste ukene på jakt etter mat, men de har ikke fått noen hjelp siden de flyktet.

– Sult får deg til å rope om hjelp, men ingen kommer. Folk føler at de ikke lenger er en del av Burkina Faso. Vi føler at vi ikke er verdige hjelp, sier Bandé, en mor som nettopp flyktet fra Mansila.

– Hvis valget er å dø på veien, eller dø av sult i Mansila, er det bedre å dø i et forsøk på å komme seg ut, sa hun.

 

Fakta og tall:

• Over 275.000 mennesker har blitt fordrevet bare siden april, ifølge regjeringens humanitære arm, CONASUR.

• Over 1,4 millioner mennesker er nå internt fordrevne i Burkina Faso, ifølge CONASUR.

• FN og humanitære organisasjoner har bedt om 607 millioner dollar for å møte de humanitære behovene i 2021. Ved inngangen til september var kun 24 prosent finansiert.

• Over 480 sivile har blitt drept i angrep i landet mellom mai og august, ifølge INSO.

• Anslagsvis er det 4,8 millioner mennesker som mangler trygg tilgang til mat og for 2,9 millioner mennesker er situasjonen nå kritisk.

 

Mediekontakter:

Marine Olivesi, Flyktninghjelpens talsperson i Burkina Faso. Tel: +226 65 52 44 26, E-post: marine.olivesi@nrc.no 

Flyktninghjelpens medieteam i Oslo: Tel: +4790562329, E-mail: media@nrc.no