On 7 July, men armed with Kalashnikovs burst into the village of Nogo. The attack lasted 60 minutes, mainly targeting an outpost of a self-defence group, the VDP. At least 7 civilians, including 2 women and a baby, were killed in the shootout. The assailants took advantage of the situation to steal pharmaceutical products, two health workers' motorbikes and livestock belonging to the civilians. 

The entire population of the village fled to Ouahigouya and took refuge in an unoccupied school during the school holidays. More than 500 people are living crammed into classrooms while waiting to receive shelter and adequate aid. However, the aid received is far from sufficient. The displaced report receiving a bag of millet on arrival, then nothing. They survive thanks to the help of the local population. Some are tempted to return home to collect their cereal stock despite the presence of armed groups.

"We fled to come here but there is no food. We are thinking of going home, but we are very afraid of being killed, so we are staying for now. If we get help here, we can stay, it will be better," says Rouamba, a mother from Nogo village.

Date: 25 August 2021
Location: Ouahigouya, North province, Burkina Faso
Photo: Tom Peyre-Costa /NRC
Rouamba (til høyre) er blant hundretusener av mennesker som nylig er drevet på flukt fra økt vold i Burkina Faso. Mangel på penger til nødhjelpsarbeidet betyr at mange ikke får nødvendig hjelp. Foto: Tom Peyre-Costa /NRC

Innspill til ny regjeringsplattform

Publisert 17. sep. 2021
Norske humanitære organisasjoner ber Ap, Sp og SV om å sikre at Norges nye regjering får en ambisiøs plan for utviklings- og utenrikspolitikken de neste fire årene. Les brevet her.

Etter tiår med positiv utvikling i arbeidet mot humanitære kriser og fattigdom, har klimakrise, konflikt og pandemi ført til økt fattigdom, økt ulikhet og økte humanitære behov. Over 82 millioner mennesker var på flukt over landegrenser eller internt fordrevet ved inngangen til 2021.

Antallet mennesker med behov for nødhjelp globalt har økt med 40 prosent siden før pandemien, og det er beregnet at 235 millioner mennesker trenger humanitær støtte. Samtidig begrenses handlingsrommet for sivilt samfunn i stadig flere land, og angrep mot hjelpearbeidere øker. Det er mindre enn ni år til Parisavtalen og FNs Bærekraftsmål skal være innfridd, og Norge er en viktig aktør for å sikre ressurser, koordinering og målrettet innsats.

Vi ber derfor Ap, Sp og SV om å sikre at Norges nye regjering får en ambisiøs plan for utviklings- og utenrikspolitikken de neste fire årene, med særlig fokus på disse punktene:

Økt innsats på klima: Norges nye regjering må øke innsatsen på klima, både ved å kutte utslipp og øke klimafinansiering i tråd med Parisavtalen. Klimafinansiering må økes dramatisk de neste fire årene, og må hovedsakelig finansieres utenfor bistanden. Ifølge Parisavtalen skal klimafinansiering deles likt mellom å støtte fattige lands utslippskutt og behov for klimatilpasning. Både utslippskutt og tilpasning er i økende grad avgjørende viktig for å forhindre fattigdom, sult og humanitære kriser.

Minst 1% til bistand må opprettholdes: Bistanden må ha fokus på fattigdomsbekjempelse, redusere ulikhet og nå de mest sårbare. Innsats på helse, utdanning og bærekraftig matproduksjon er fortsatt kritisk. Økte humanitære behov krever økte ressurser til nødhjelp. Det er også viktig at langsiktig og humanitær bistand i større grad integreres, med mål om å forebygge kriser og nød. Vi oppfordrer regjeringspartiene til å øke støtten til lokale organisasjoner, inkludert kvinnerettighetsorganisasjoner.

Tilgang til vaksiner: Det er akutt behov for en mer rettferdig fordeling av covidvaksiner og styrking av helsesystemer og beredskap i lavinntektsland. Vi oppfordrer norske myndigheter til å dele vaksiner gjennom COVAX, og lede TRIPS-rådet til enighet om midlertidig opphevelse av patent- og immaterielle rettigheter på Covid-19-teknologi, og bidra til at kunnskap, teknologi og kapasitet blir delt.
 

Vi ønsker dere lykke til i arbeidet fremover og ser frem til godt samarbeid.

 

Sendt til:

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet

Audun Lysbakken, Sosialistisk Venstreparti

 

Med vennlig hilsen

Jan Egeland, Generalsekretær Flyktninghjelpen

Bernt G. Apeland, Generalsekretær Norges Røde Kors

Birgitte Lange, Generalsekretær Redd Barna

Dagfinn Høybråten, Generalsekretær Kirkens Nødhjelp

Henriette Killi Westhrin, Generalsekretær Norsk Folkehjelp

Martha R. Skretteberg, Generalsekretær Caritas