Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland besøker denne uken Ukraina. Foto: Laila Matar/Flyktninghjelpen

Fare for beleiring, blodbad og nye fordrivelser i Øst-Ukraina

Publisert 22. apr 2022
To måneder etter at krigen i Ukraina startet, kan intensiverte kamphandlinger i de østlige regionene føre til beleiring av hele byer og tettsteder. Flyktninghjelpen advarer i dag om at de enorme lidelsene og det meningsløse blodbadet i Mariupol kan bli gjentatt flere steder i landet.

–  Eskaleringen av krigen i Øst-Ukraina vil resultere i forferdelige blodsutgytelser og masseflukt fra de østlige regionene, inkludert Luhansk og Donetsk. Mennesker som allerede har vært gjennom åtte år med kamphandlinger, vil nå bli utsatt for nye traumer. Noen steder kan opptrappingen føre til at hele byer blir beleiret, advarer Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, som besøker det krigsherjede landet denne uken.

– Det er hjerteskjærende å tenke på grusomhetene disse menneskene er tvunget til å oppleve nok en gang, og å vite at vi ikke er i stand til å få livreddende hjelp inn til mange berørte områder. Vi ber om en umiddelbar våpenhvile for å stoppe denne flodbølgen av menneskelig lidelse.

Flere områder i Øst-Ukraina er allerede etterlatt i ruiner. Befolkningen i Luhansk- og Donetsk-regionene er helt avhengige av humanitær hjelp ettersom markedene i øst har kollapset. Mens mange yngre mennesker flere steder har vært i stand til å flykte, er det titusenvis av eldre – mange av dem med nedsatt funksjonsevne – som er fanget og ikke kan eller vil flykte.

– Denne uken har vi sammen med lokale partnere levert nødhjelpspakker med mat til mennesker som er fanget midt i kryssilden i flere landsbyer i det østlige Ukraina. Vi frykter nå at dette kan være den siste matleveransen de får, sier Egeland.

Det er nå et spørsmål om liv eller død å få full og uhindret humanitær tilgang til alle områder i øst, og andre steder i Ukraina. Sivile som er fanget i krigssonene må få mulighet til å forlate disse områdene frivillig og trygt i den retningen de selv ønsker. Vi trenger også tilstrekkelig sikkerhet slik at sivile kan evakueres fra de hardest rammede områdene.

Mens Ukraina markerer to måneder med krig 24. april fortsetter de humanitære behovene å øke drastisk. En av fire ukrainere har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine i den raskeste masseflukten dette århundret. Hundretusenvis av mennesker er fortsatt fanget i områder med aktive kamphandlinger uten tilgang til mat eller vann. Tusenvis er drept i flere deler av landet på grunn av den pågående krigføringen i tett befolkede områder.

Flyktninghjelpens ansatte i Ukraina rapporterer om at hele lokalsamfunn har opplevd massive traumer, med barn som nå er livredde for den minste støy. Familier mangler alt fra kreftmedisiner til babybleier. Hjem, sykehus og veier har blitt ødelagt over hele landet.

Et nylig missilangrep i den vestlige byen Lviv viser at selv de områdene som anses som relativt trygge, ikke er det. Lviv er den største transittbyen for mennesker på flukt, og Flyktninghjelpen arbeider der for å gi hjelp til mennesker som flykter fra kamphandlingene. Lastebiler med nødhjelpsforsyninger som mat, telt og hygienesett kjøres over grensen fra Romania og Polen til noen av de verst rammede områdene i Øst-Ukraina. Flyktninghjelpens ansatte jobber døgnet rundt for å møte de store behovene i landet under ekstremt vanskelige forhold.

– Familier i Ukraina har opplevd et helvete på jord de siste to månedene. De humanitære behovene har eksplodert og til tross for generøs økonomisk støtte fra regjeringer og enkeltpersoner over hele verden, strekker ikke bevilgningene til. Hjelpeorganisasjoner trenger mer midler raskere for å kunne trappe opp hjelpearbeidet og møte de stadig økende behovene over hele landet, sier Egeland.