On 7 July, men armed with Kalashnikovs burst into the village of Nogo. The attack lasted 60 minutes, mainly targeting an outpost of a self-defence group, the VDP. At least 7 civilians, including 2 women and a baby, were killed in the shootout. The assailants took advantage of the situation to steal pharmaceutical products, two health workers' motorbikes and livestock belonging to the civilians. 

The entire population of the village fled to Ouahigouya and took refuge in an unoccupied school during the school holidays. More than 500 people are living crammed into classrooms while waiting to receive shelter and adequate aid. However, the aid received is far from sufficient. The displaced report receiving a bag of millet on arrival, then nothing. They survive thanks to the help of the local population. Some are tempted to return home to collect their cereal stock despite the presence of armed groups.

"We fled to come here but there is no food. We are thinking of going home, but we are very afraid of being killed, so we are staying for now. If we get help here, we can stay, it will be better," says Rouamba, a mother from Nogo village.

Date: 25 August 2021
Location: Ouahigouya, North province, Burkina Faso
Photo: Tom Peyre-Costa /NRC
Burkina Faso er blant landene som nå er rammet hardt av matvarekrise. Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktninghjelpen

Vest-Afrika står overfor sin verste matkrise på ti år

Publisert 05. apr 2022
Over 27 millioner mennesker i Vest-Afrika lider allerede av sult. Dette tallet kan stige til 38 millioner i juni med mindre det blir iverksatt hastetiltak.

Dette varselet er presentert av elleve internasjonale organisasjoner på bakgrunn av nye analyser fra Cadre Harmonisé i mars 2022, i forkant av den virtuelle konferansen om mat- og ernæringskrisen i Sahel og Tsjadsjøen organisert av EU og Sahel and West Africa Club.

– 2022 risikerer å bli et rekordår i Vest-Afrika av alle de gale grunnene. Foreldre blir allerede tvunget til å ta umulige beslutninger for å prøve å skaffe nok mat til barna sine. Bistandsbudsjettene blir satt under stadig økende press på grunn av krisen i Ukraina, men mennesker i Sahel og rundt Tsjadsjøen må ikke glemmes og bistanden må trappes opp, ikke kuttes, sier Maureen Magee, Flyktninghjelpens regionaldirektør for Sentral- og Vest-Afrika.

I løpet av det siste tiåret har matkriser økt over hele Vest-Afrika, inkludert i Burkina Faso, Niger, Tsjad, Mali og Nigeria, og det er ingen tegn til at krisene vil ta slutt. Mellom 2015 og 2022 fikk nesten fire ganger så mange behov for akutt matvarehjelp, en økning fra syv til 27 millioner.

– Kornproduksjonen i enkelte deler av Sahel har falt med omtrent en tredel sammenlignet med i fjor. Familiers mattilgang er i ferd med å ta slutt. Tørke, flom, konflikter og de økonomiske konsekvensene av Covid-19 har drevet mennesker til kanten av stupet, sier Assalama Dawalack Sidi, Oxfams regionaldirektør for Vest- og Sentral-Afrika.

Underernæring fortsetter å øke i Sahel. FN anslår at 6,3 millioner barn i alderen 6 til 59 måneder vil være akutt underernærte i år, sammenlignet med 4,9 millioner i 2021.

– Jeg hadde nesten ikke melk igjen, så jeg ga babyen min annen mat. Han nektet ofte å spise det og gikk ned i vekt. I tillegg hadde han diaré, noe som forverret tilstanden hans, sier Safiatou, en mor som måtte flykte fra landsbyen sin på grunn av volden i Burkina Faso.

Krisen i Ukraina forverrer en allerede katastrofal situasjon

Matvareprisene har økt med 20 til 30 prosent i Vest-Afrika de siste fem årene. Mens matreservene minker i Sahel, gjør krisen i Ukraina situasjonen dramatisk verre. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) kan matvareprisene stige med ytterligere 20 prosent på verdensbasis, en uutholdelig økning for allerede sårbare mennesker.

I tillegg vil krisen sannsynligvis gjøre det langt vanskeligere å få tak i hvete for seks vestafrikanske land som importerer minst 30 prosent, og i noen tilfeller mer enn 50 prosent, av hveten fra Russland eller Ukraina.

En annen sannsynlig effekt av krisen i Ukraina er et kraftig fall i internasjonal bistand til Afrika. Mange givere har allerede signalisert at de kan komme til å kutte i bistanden til Afrika.

Humanitære organisasjoner oppfordrer regjeringer og givere til ikke å gjenta feilene fra 2021, da bare 48 prosent av den humanitære responsplanen for Vest-Afrika ble finansiert. De må umiddelbart tette finansieringsgapet på fire milliarder dollar i FNs appell for Vest-Afrika for å redde liv.

 

Underskrivere:

Oxfam, Action Against Hunger, Save the Children, CARE International, International Rescue Committee (IRC), Norwegian Refugee Council (NRC), The Alliance for International Medical Action (ALIMA), Tearfund, World Vision (WV), Handicap International - Humanité & Inclusion and Mercy Corps.

 

Til redaksjonene:

  • 38,3 millioner mennesker vil stå overfor en mat- og ernæringskrise i juni-august hvis ingenting gjøres, mot 27,3 millioner i samme periode i 2021 (Cadre Harmonisé).
  • Kornproduksjonen i Sahel i 2021 har gått ned med 12 prosent og syv prosent, sammenlignet med henholdsvis 2020-sesongen og femårsgjennomsnittet (RPCA).
  • Burkina Faso og Togo importerer minst 30 prosent av hveten fra Russland, mens Senegal, Liberia, Benin og Mauritania importerer mer enn 50 prosent av hveten hovedsakelig fra Russland og Ukraina (FAO).
  • Flere råvarer har økt i pris i Vest-Afrika de siste fem årene: Mais (+30%), hirse (+26%), Sorghum (+24%), ris (+18%) (RCPA).
  • Den 24. mars kunngjorde Danmark at to milliarder DKK er omdisponert fra utviklingshjelp til mottak av flyktninger i Danmark, inkludert kutt på 290 millioner DKK i programmer i Sahel.

Kontaktinformasjon:

  • Flyktninghjelpens medieteam i Oslo: media@nrc.no, +47 905 62 329
  • For Oxfam, Simon Trépanier i Sudan | simon.trepanier@oxfam.org | +249 99 180 3627 | WhatsApp: +39 388 850 9970