Photo: Ingebjørg Kårstad/Flyktninghjelpen

Ett år etter Talibans overtakelse betaler det afghanske folk den høyeste prisen

Publisert 11. aug 2022
Uttalelse fra Neil Turner, Flyktninghjelpens landdirektør, i forbindelse med ettårsmarkeringen av Talibans overtakelse av Afghanistan:

– Vi har vært vitne til et sjokkerende nivå av fattigdom og lidelse i Afghanistan det siste året. De økonomiske restriksjonene som er pålagt landet, og uviljen fra både de facto-myndighetene og det internasjonale samfunnet til å samarbeide effektivt med hverandre, har presset millioner av afghanere ut i dyp fattigdom og fortvilelse.

– Familiene vi møter har pådratt seg dyp gjeld, og opplever et stadig økende press på budsjettene sine. Et svimlende antall mennesker har ikke lenger råd til å kjøpe nok mat til å overleve. Bistandsorganisasjoner som jobber på frontlinjen har gjort alt i vår makt for å gi nødhjelp og dempe noe av lidelsen, men humanitær innsats alene er ikke nok til å få slutt på denne krisen.

– Ett år senere står Afghanistan ved et stup, og sivilbefolkningen blir straffet for Talibans overtakelse av landet. Til tross for gjentatte oppfordringer fra humanitære aktører ser ingenting ut til å ha endret seg. Afghanistans utenriksreserver er ennå frosset, den afghanske sentralbanken fungerer fortsatt ikke, og det er fremdeles ikke nok støtte til utviklingsarbeidet.

– Det internasjonale samfunnet må anerkjenne de alvorlige humanitære konsekvensene av de økonomiske straffetiltakene som ble igangsatt for ett år siden. Uten en effektiv respons på den økonomiske kollapsen, inkludert bærekraftig utviklingshjelp, støtte til sentral statlig infrastruktur og fullt finansierte nødhjelpsappeller, vil vanlige afghanere fortsette å betale den høyeste prisen for Talibans overtakelse av Afghanistan.

 

Til redaksjonen:

Fakta og tall:

 • I følge 2022 Humanitarian Needs Overview (HNO), har 24,4 millioner mennesker, over halvparten av landets totale befolkning, behov for humanitær bistand, hvorav 10,9 millioner trenger husly og basisvarer, mens 16,2 millioner har behov for beskyttelse.
 • Høye nivåer av arbeidsledighet er også rapportert, spesielt i urbane områder, ettersom mange tidligere embetsmenn og offentlig ansatte mistet jobben ved maktovertakelsen. I tillegg har inntektene falt dramatisk for 70 % av arbeiderne. Dette skyldes i det minste delvis inkonsekvente lønnsutbetalinger.
 • 90 % av befolkningen har ikke tilstrekkelig tilgang til mat. Mens nesten 90 % av husholdningsinntekten i gjennomsnitt brukes på mat, øker dette til 94 % for husholdninger som ledes av kvinner.
 • Rapporten Integrated Food Security Phase Classification indikerer at 45 % av befolkningen i Afghanistan står overfor høye nivåer av akutt matusikkerhet. Dette til tross for en betydelig humanitær matvarehjelp (som når 38 % av befolkningen), men har vært avtagende siden mai på grunn av begrensninger i finansieringen.
 • REACH sin halvårsrapport for Afghanistan indikerer en forverret økonomisk situasjon for afghanere, med husholdninger som pådrar på seg mer gjeld, primært drevet av behovet for å kjøpe mat med stigende matvarepriser og krympende inntekter, selv om de bruker mindre hver måned. Rapporten viser også at den totale månedlige inntekten har gått ned med 14 % siden 2021. Både andelen husholdninger som tar opp gjeld og gjennomsnittlig gjeld har økt, og den er nå på 650 dollar. Den gjennomsnittlige månedlige husholdningsinntekten er 75 dollar, og den gjennomsnittlige utgiften er 95 dollar (netto negativt på 28 dollar).
 • FAO-WFP har nå satt Afghanistan på listen over de 6 landene i verden der befolkningen står mest i fare for å oppleve sult eller død.
 • Før august 2021 dekket internasjonal bistand rundt 75 prosent av de offentlige utgiftene til Afghanistan.
 • Siden 15. august 2021 har Flyktninghjelpen hjulpet rundt 590.000 internt fordrevne i 18 provinser i landet.
 • Flyktninghjelpen har gitt assistanse til over over 80.000 mennesker for å klare seg gjennom vinteren i seks provinser i landet over det siste året. Mange bor i områder som ganske nylig har blitt tilgjengelige etter år med konflikt.

For mer informasjon, eller intervju, vennligst kontakt:

 • Christian Jepsen, Regional Medierådgiver: christian.jepsen@nrc.no, Whatsapp: +254 706 248 391
 • Flyktninghjelpens medieteam: media@nrc.no; +47 905 62329