Barn leker rundt Flyktninghjelpens kjøretøy i Den demokratiske republikken Kongo i 2020. Photo: Tom Peyre-Costa/NRC

Flyktninghjelpen får Hilton humanitære pris for 2022

Publisert 09. aug. 2022
Conrad N. Hilton Foundation annonserte i dag at årets Hilton humanitære pris går til Flyktninghjelpen. Organisasjonen vil motta en pris på 2.5 millioner amerikanske dollar til sitt hjelpearbeid for mennesker på flukt.

300 organisasjoner fra hele verden var nominert til den prestisjetunge prisen i år. Hilton stiftelsens jury har lagt vekt på Flyktninghjelpens ekstraordinære innsats for å møte de store humanitære lidelsene i verden i dag gjennom organisasjonens arbeid for mennesker på flukt. Over årene har Hilton stiftelsen donert over 41 millioner amerikanske dollar til tidligere prisvinnere.

– Vi er beæret over å motta denne prestisjetunge humanitære prisen i en tid hvor vi blir utfordret som aldri før i å nå, hjelpe og beskytte mennesker som er tvunget til å flykte fra krig og undertrykkelse. Vi står i dag ovenfor flere store kriser, autoritære regimer, brutale væpnede aktører som prøver å hindre oss i å nå mennesker med behov for hjelp, og reduserte bistandsbudsjett. Støtten og anerkjennelsen fra Hilton Foundation er derfor svært viktig for vårt arbeid i en utfordrende tid. Verdens fordrevne må ikke glemmes, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.  

Flyktninghjelpen ble stiftet i 1946 og har siden den gang vært en internasjonal humanitær aktør som jobber for å hjelpe og beskytte mennesker på flukt i noen av verdens mest konfliktfylte områder. Organisasjonen jobber etter de humanitære prinsippene menneskerettigheter, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet og gir hjelp basert på humanitære behov. Flyktninghjelpen er i dag til stede i både nye og langvarige kriser i 35 land og gir blant annet mat, husly, rent vann, rettshjelp, og utdanning til mennesker på flukt. I 2021 hjalp våre16.000 hjelpearbeidere nær 10 millioner mennesker.

Hvert år vurderer Hilton stiftelsen nominasjoner av hjelpeorganisasjoner fra hele verden gjennom sin uavhengige jury. Etter en grundig kontrollprosess blir den endelige kandidaten valgt.

– Flyktninghjelpen er helt essensiell i arbeidet for mennesker som står i de vanskeligste livssituasjonene i verden i dag. Juryens valg av Flyktninghjelpen som mottaker av årets Hilton humanitære pris anerkjenner viktigheten av arbeidet for å hjelpe og beskytte mennesker på flukt mens de lager en ny framtid for seg selv, sier Peter Laugharn, president og administrerende direktør av Conrad N. Hilton Foundation. 

– Utdelingen av årets Conrad N. Hilton humanitære pris til Flyktninghjelpen er en anerkjennelse av deres enestående arbeid med et bredt spekter av aktører for å lette på verdens humanitære lidelser. FN verdsetter Flyktninghjelpens lange erfaring, sterke egenskaper og nettverk når vi samarbeider tett for å møte behovene til mennesker på flukt, sier FNs generalsekretær António Guterres.

– Jeg gratulerer Flyktninghjelpen som vinner av årets Hilton humanitære pris. Som en langvarig samarbeidspartner for FNs høykommissær for flyktninger, jobber Flyktninghjelpen kontinuerlig på frontlinjene for mennesker på flukt og utgjør en reell forskjell i deres liv. I en verden hvor over 100 millioner mennesker er tvunget på flukt er jeg glad for å se at Flyktninghjelpens arbeid blir anerkjent gjennom denne viktige prisen, sier Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger.