Parigul forlot hjemmet sitt for fem år siden på grunn av konflikt og tørke. Hun reiste sammen med familien til Qala-e-Naw på søken etter sikkerhet og hjelp. Hennes mann døde i leiren hvor de bodde under svært vanskelige kår. Nå er hun enke med seks barn. Sammen med rundt 20.000 andre internt fordrevne ble hun i forrige uke kastet ut av bosettingen og tvunget til å returnerer til det stedet hun kom fra. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Afghanistan: 20.000 mennesker på flukt er kastet ut i vinterkulden av Taliban

Publisert 15. des. 2022
Flyktninghjelpen ber Taliban stanse utkastelsene fra bosettinger for mennesker på flukt i Afghanistan, til mer varige løsninger er funnet.

– Mens en ny iskald vinter setter inn, har Taliban kastet ut rundt 20.000 mennesker på flukt fra de midlertidige hjemmene sine i Badghis-provinsen i Afghanistan. Nå som det er minusgrader har de ingen steder de kan finne varme og de mangler mat til barna sine, sier Flyktninghjelpens landdirektør i Afghanistan Neil Turner.

– Myndighetene i Badghis må anerkjenne at de har et ansvar for befolkningen. Det er avgjørende at myndighetene forsikrer seg om at familiene har et sted å bo og tilgang på det de trenger før utkastelsene fortsetter. De må også bidra med nødvendig hjelp til dem som allerede er kastet ut.

Mange tiår med konflikt og nå nylig tørke, har sendt tusener av familier i utkantstrøkene av Badghis på flukt. Mange har flyktet til provinshovedstaden Quala-e-Naw hvor de har slått seg ned i utkanten av byen i søken etter trygghet og hjelp. Der overlever de i hovedsak på humanitær hjelp og manuelt arbeid.

Myndighetene i Badghis insisterer på at disse familiene må returnere til sine opprinnelige hjem og at den slumlignende bosettingen må oppløses. Mange har ikke et hjem å reise til. For dem som har vil det likevel bli vanskelig å overleve da det ikke er jobber å få på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen. Flyktninghjelpens avdeling for leirdrift i Afghanistan bekrefter at i underkant av 20.000 mennesker har blitt kastet ut de siste ukene.

– Vi plasserte alt vi eier på to esler og gikk hele veien hit. Vi ankom rundt midnatt den samme dagen vi ble kastet ut. Det var veldig kaldt den dagen. I fem til seks år bodde vi i bosettingen og nå er vi her uten et sted å bo. Nesten alle mine seks barn er syke. Vi har ingenting å spise og ingen hjelper oss. De som bor her har det allerede trangt økonomisk, sier en enke som ble kastet ut fra sitt hjem i Qala-e-Naw og sendt dit hun bodde før.

Flere måneder med forhandlinger med humanitære organisasjoner og forsøk på returprosesser har ikke overbevist myndighetene om å ta en mer stegvis og bærekraftig tilnærming til retur av de internt fordrevne. Flyktninghjelpen har derfor startet utdeling av nødhjelp og penger til mennesker på flukt i Badghis.

– Utkastelsene må stanse til Taliban med støtte fra internasjonale og humanitære organisasjoner, har funnet mer varige løsninger for disse svært sårbare menneskene, sier Turner.

Fakta: 

 • Flyktninghjelpens avdeling for leirdrift anslår at rundt to millioner internt fordrevne bor i over 1.000 større slumområder med uverdige leveforhold i Afghanistan. De midlertidige boområdene er spredt over 30 provinser i Afghanistan og menneskene er helt avhengig av humanitær hjelp.

 • I Quala-e-Naw, Badghis-provinsen i Afghanistan, var det åtte slike bosettinger som huset rundt 2.800 familier (rundt 20.000 mennesker). De midlertidige leirene er nå revet.

 • I forrige uke gjennomførte Taliban en folketelling for å registrere alle familiene i bosettingene. Rapporter sier at familier med kvinnelige overhoder ikke ble registrert (187 totalt) noe som kan føre til at de ikke vil stå på listen for fremtidig hjelp ved retur til området de kommer fra opprinnelig.

 • I juni 2022 ble et lite pilotprosjekt for retur av internt fordrevne i Badghis startet. 260 familier fikk hjelp av humanitære organisasjoner til å reise hjem. Erfaringene tilsier at dette ikke er riktig måte å returnere disse menneskene på og det er heller ikke bærekraftig, spesielt på grunn av den svært begrensede infrastrukturen, tørken som pågikk i de rurale strøkene og bruken av penger som insentiv. 

 • Taliban er bundet av internasjonal lovgivning på området. For at en utkastelse skal følge den internasjonale standarden og ikke være tvangsutkastelse, må myndighetene følge en rekke prinsipper som også gjelder etter at utkastelsen har funnet sted. Blant annet må myndighetene sikre at mennesker som blir kastet ut har et ordentlig sted å bo, tilgang på mat, vann og arbeid.

 • Den siste humanitære responsplanen (HRP) for Afghanistan peker på at Afghanistan er en av verdens verste humanitære kriser. 2023 vil etter all sannsynlighet by på den tredje tørken på rad og det andre året med økonomisk nedgang- noe som kommer på toppen av konsekvensene av flere tiår med konflikt og naturkatastrofer. 

 • Den humanitære responsplanens estimater viser at rekordmange mennesker vil trenge humanitær hjelp i Afghanistan neste år: 28,3 millioner, eller 2/3 av landets befolkning. Dette er en økning fra 24,4 millioner i 2022 og 18,4 millioner i 2021. 

 • En ny rapport fra FNs utviklingsprogram UNDP, viser at den formelle økonomien i Afghanistan tapte 5 milliarder dollar etter august 2021 og nedgangen vil fortsette. På bare 12 måneder har Afghanistan tapt det som tok ti år å bygge opp.

Til redaksjonene: 

For mer informasjon, ta kontakt med:  

 • Christian Jepsen, Regional Communication Adviser: christian.jepsen@nrc.no, +254 706 248 391 

 • Becky Roby, Afghanistan Advocacy Manager: becky.roby@nrc.no, +93 (0)799797746 (WhatsApp) / +93 (0)708827374 

 • Flyktninghjelpens medietelefon: media@nrc.no, +47 905 62 329