Three years ago, Sultan Ahmed started to hear the sounds of battles near his village. Some neighbors fled their homes to safer areas, but he insisted on staying in his home.

“It was difficult to leave my home, so I didn’t flee even if we heard the sounds of battles,” says the father of five children, who is now in his 50s.

Sultan used to be a daily worker on farms and building homes in his village. But when the battles reached his town last week, he decided to flee.

“Five days ago, the conflict reached our village and started to attack our homes, so I took my family and fled this camp, where there are some people I know.”

Sultan arrived at Al-Hadad camp in Marib, where around 340 families live in a makeshift camp. His family slept outdoors for the first two days, until other displaced families helped him set up a tent from those poles.

The Norwegian Refugee Council is on the ground in Marib. NRC distributed essential items like mattresses and blankets to over 1300 families, and Sultan was one of them.

Text: Nasser Abdulkareem/NRC
Photo: Muath Kadam/NRC
Når konflikten nådde Sultan Ahmeds landsby, flyktet han sammen med familien sin til leiren Al-Hadad i Marib. Foto: Muath Kadam/Flyktninghjelpen

Jemen: Antallet sivile ofre doblet etter at FN stanset uavhengig overvåking av konflikten

Publisert 10. feb 2022
Antallet drepte og sårede i Jemen er nesten doblet etter at FNs uavhengige overvåkning av konflikten ble stanset i oktober i fjor.
 

I løpet av de fire månedene før mandatet til gruppen som hadde ansvar for overvåkning av menneskerettigheter utløp, ble 823 sivile drept eller såret i krigen. I de påfølgende fire månedene økte tallet til 1535, ifølge tall fra Civilian Impact Monitoring Project.

FNs menneskerettighetsråd lot være å fornye mandatet til Gruppen av eminente eksperter i oktober. Gruppen var den eneste internasjonale, uavhengige og upartiske mekanismen for å overvåke menneskerettighetsbrudd begått av alle partene i konflikten.

– Da man fjernet dette viktige organet for uavhengig overvåkning av konflikten, økte de grusomme bruddene på menneskerettighetene. Hvem er ansvarlig for drapene på disse barna og familiene? Vi vil sannsynligvis aldri få vite det fordi det ikke lenger finnes noen uavhengig, internasjonal og upartisk overvåkningsmekanisme, sier Erin Hutchinson, landdirektør for Flyktninghjelpen i Jemen.

Flyktninghjelpen etterlyser en fornyelse av mandatet til Gruppen av eminente eksperter eller en tilsvarende overvåkningsmekanisme.

– FNs medlemsland bør umiddelbart gjeninnsette dette overvåkningsorganet for å sikre at partene i konflikten ikke ustraffet kan fortsette å gjennomføre grove brudd på internasjonal humanitærrett. Dersom ingen er der for å holde gjerningsmennene til ansvar, vil tusenvis av sivile liv fortsette å gå tapt, sier Hutchinson.

 

Til redaksjonen:

Data: (Kilde: Civilian Impact Monitoring Project)

  • Totalt antall sivile ofre 7. juni – 6. oktober: 823
  • Totalt antall sivile ofre 7. oktober – 6. februar: 1535

For mer informasjon eller intervju:

  • Jasmin Lavoie, mediekoordinator i Jemen, jasmin.lavoie@nrc.no, +967 73 600 3397 / Whatsapp: + 1514 632 2805
  • Karl Schembri, Regional medierådgiver i Nairobi, karl.schembri@nrc.no, +254 741 664 562
  • Flyktninghjelpens presseteam i Oslo: media@nrc.no, +47 905 623 29