Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, i samtale med ukrainereren Mykola om hvordan taket hans har blitt ødelagt i kampene. Foto: Tiril Skarstein/Flyktninghjelpen

Millioner av mennesker i Ukraina vil rammes dersom konflikten eskalerer

Publisert 23. feb 2022
Presseuttalelse fra Flyktninghjelpens generalsekretær, Jan Egeland:

– I åtte år har lokalsamfunn og familier blitt splittet av frontlinjene øst i Ukraina. Politiske beslutninger tatt av styresmaktene i andre land har gjort det umulig for besteforeldre å se sine barn og barnebarn på den andre siden. Økt konfliktnivå kommer til å føre til at tusenvis av familier blir splittet på ubestemt tid.  

– Den humanitære katastrofen som truer får for liten oppmerksomhet i det politiske maktspillet. Lokalsamfunn er allerede utslitt fra konflikten. De trenger nødhjelp og fredelige løsninger, ikke ytterligere våpenbruk og krigføring. Vi oppfordrer giverland til å støtte det humanitære arbeidet i Ukraina som foreløpig bare er ni prosent finansiert. De må bistå med å møte de store behovene som finnes allerede, og gjøre seg klare til å støtte den videre nødhjelpsresponsen.

– Frysende pensjonister som jeg møtte nær frontlinjene fortalte meg at de strever med å overleve i sine isolerte, krigsherjede landsbyer. I flere år har titusener nesten daglig levd gjennom bomberegn og mangel på vann, elektrisitet og grunnleggende tjenester. De er nå livredde for trusselen om en full krig og føler seg glemt i det høypolitiske spillet som utspiller seg.

– Min organisasjon og våre humanitære partnere står klare for å hjelpe. Men det internasjonale samfunnet må nå sørge for en umiddelbar diplomatisk løsning på situasjonen. Ellers står vi i fare for å bli vitner til flere menneskerettighetsbrudd, økte lidelser, store fordrivelser, og en forverring av de allerede enorme humanitære behovene.

Ukraina: klikk her for å donere

Fakta:

  • Konflikten øst i Ukraina har allerede tatt livet av 3.000 mennesker og skadet 7.000 siden 2014. Over 50.000 hjem er påført skader eller totalt ødelagt.
  • Av de 2,9 millioner menneskene med behov for nødhjelp i 2022, lever 1,3 millioner i områder kontrollert av myndighetene, mens 1,6 millioner lever i områder utenfor myndighetenes kontroll.
  • I FNs humanitære responsplan for 2022 bes det om 190 millioner dollar for å møte behovene til 1,8 millioner mennesker. Ved slutten av februar i år, var planen finansiert med ni prosent. Den humanitære responsen i Ukraina har siden oppstart vært underfinansiert.
  • Ukraina er en av de ‘eldste’ humanitære krisene globalt. 30 prosent av menneskene i nød er eldre mennesker.
  • FN estimerer at 854.000 mennesker er på flukt innad i landet i dag.
  • Øst-Ukraina er splittet av en 427 kilometer lang frontlinje med syv krysningspunkt. Siden mars 2020 har enhver bevegelse over frontlinjen blitt betydelig begrenset. Antallet passeringer har gått ned med over 90 prosent – fra 1,2 millioner passeringer i måneden før koronapandemien til under 100.000 passeringer i dag.
  • Ukraina er en av verdens mest minefylte områder. Landet rangerer på femte plass over tap av menneskeliv som resultat av landminer og eksplosive krigsvåpen. Landminer og eksplosive krigsvåpen har så langt forårsaket 70 prosent av dødsfallene siden juli 2020. 
  • Flyktninghjelpen har vært til stede i Ukraina siden 2014, og hjulpet over 700.000 mennesker med mat, husly, vann, sanitære tjenester og rettshjelp.  

For mer informasjon eller intervju, vennligst kontakt:

  • Flyktninghjelpens medietelefon: media@nrc.no, 905 62 329.
  • Christian Jepsen, regional medierådgiver: christian.jepsen@nrc.no, +254 706 248 391 (WhatsApp).

Video fra Jan Egelands reise til Ukraina i februar og de humanitære behovene kan lastes ned til fri bruk her.

Bilder og historier av de humanitære behovene kan lastes ned til fri bruk her.