Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, i samtale med ukrainereren Mykola om hvordan taket hans har blitt ødelagt i kampene. Foto: Tiril Skarstein/Flyktninghjelpen

Ny konflikt i Ukraina vil føre til store fordrivelser

Publisert 03. feb 2022|Oppdatert 02. feb 2022
Opp til to millioner mennesker som bor i en 20-kilometerssone på begge sider av konfliktlinjen i Øst-Ukraina, vil være ekstra utsatt for vold og fordrivelse dersom konflikten eskalerer.

Spenningen mellom Moskva, Kiev og Vesten har økt dramatisk de siste ukene og øker risikoen for ny konflikt.

– Liv og sikkerhet for millioner av mennesker i Øst-Ukraina står på spill mens vi venter på et politisk gjennombrudd i den fastlåste situasjonen. Vi må ikke undervurdere de menneskelige lidelsene ved en ny konflikt. Den vil resultere i et økt antall sivile tap, massive fordrivelser og en dramatisk økning i de humanitære behovene, advarer generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland, som besøker Ukraina denne uken.

Den væpnede konflikten i Øst-Ukraina er nå inne i sitt åttende år. Den fortsetter å skape store lidelser blant sivilbefolkningen. Tre millioner mennesker er avhengige av nødhjelp, og over 850.000 er drevet på flukt innad i landet.

En opptrapping av konflikten vil kunne føre til ytterligere ødeleggelser av den sivile infrastrukturen, nye og forverrede begrensninger på menneskers bevegelsesfrihet, ytterligere utfordringer for hjelpeorganisasjoner med å nå ut til mennesker i nød, samt ramme offentlige tjenester som vanntilførsel, elektrisitet, transport og bankvesen.

Det vil også føre til massive nye fordrivelser, og antallet mennesker på flukt innad i landet vil sannsynligvis mer enn dobles. I tillegg til mennesker rundt den nåværende konfliktlinjen, vil også millioner av mennesker i Luhansk og Donetsk være utsatt.

En ny konflikt vil også kunne reversere de fremskrittene som er gjort de siste årene. Antallet mennesker med behov for nødhjelp er redusert fra fem millioner i 2015 til en prognose på tre millioner i 2022.

– I dag skulle vi ha snakket om bedringen i den humanitære situasjonen i landet. Men de fremskrittene som er gjort, risikerer nå å bli visket ut i løpet av et øyeblikk, og tusenvis av familier som akkurat har reist seg igjen risikerer å på ny befinne seg i episenteret for en aktiv konflikt, sier Egeland.

Partene i konflikten må jobbe for en de-eskalering av konfliktnivået og unngå handlinger som kan øke spenningen. Dette inkluderer spredning av feilinformasjon og å forstyrre eller blokkere leveransen av viktige tjenester. Flyktninghjelpen oppfordrer partene i konflikten til å søke diplomatiske løsninger og minner om deres forpliktelser til å følge internasjonale lover.