Flyktninghjelpens suspensjon i Etiopia oppheves

Publisert 05. jan. 2022
Etiopiske myndigheter har informert Flyktninghjelpen om at en fem måneder lang suspensjon av organisasjonens humanitære arbeid nå er opphevet.

Myndighetsorganet for sivilsamfunnsorganisasjoner (ACSO) beordret suspensjonen i slutten av juli og viste til Flyktninghjelpens talsmannsarbeid når det gjaldt humanitære behov og humanitær tilgang i landet, samt flere administrative ting knyttet til organisasjonens arbeid. Styret i ACSO forlenget suspensjonen i slutten av oktober og stilte ytterligere spørsmål. Flyktninghjelpen ga raskt svar og forklaringer på beskyldingene og spørsmålene som ble stilt gjennom hele prosessen. Styret i ASCO opphevet suspensjonen 31. desember og renvasket organisasjonen for de fleste av beskyldningene. De kom med en «streng advarsel» til organisasjonen når det gjaldt organisasjonens talsmannsarbeid og to administrative punkter.

– Vi er lettet over at suspensjonen som satte en midlertidig stopper for vårt humanitære arbeid for hundretusenvis av mennesker i stor nød nå er opphevet, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.    

– Vi ser frem til å fortsette vårt mangeårige humanitære arbeid for flyktninger i Etiopia og for mennesker som er fordrevet fra konflikter og naturkatastrofer. For å kunne gjenoppstarte arbeidet for mennesker i stor nød, trenger våre kompetente og dedikerte etiopiske og internasjonalt ansatte den samme operasjonelle friheten som vi nyter overalt ellers i verden. Vi ser frem til å gjenoppta vår dialog med regjeringen og vil søke om de tillatelsene og visaene vi umiddelbart trenger for å sikre at vi kan gjenoppta arbeidet skikkelig og levere nødhjelp der det er behov.

– Det er hjerteskjærende at vi ikke har klart å nå vårt mål om å bidra med nødhjelp til en halv million mennesker i Etiopia i 2021. Nå når vi må starte opp igjen arbeidet, vil det ta tid før vi igjen kan nå like mange mennesker som vi hjalp før suspensjonen. Vi har mistet mange ansatte, det haster å få tillatelser slik at våre internasjonalt ansatte kan returnere og vi er nødt til å ha mulighet til å betale våre leverandører.

– Vi er fortsatt bestemt på å fortsette arbeidet for flyktninger og internt fordrevne i Etiopia. Vi vil fortsette å arbeide med lokale, nasjonale og internasjonale partnere for å levere nødhjelp og beskyttelse i tråd med internasjonal humanitærrett og de humanitære prinsippene, sier Egeland.

 

Til redaksjonen:

  • 30. juli 2021 ba etiopiske myndigheter Flyktninghjelpen om å suspendere alle sine operasjoner i Etiopia for tre måneder. Suspensjonen ble i oktober forlenget med ytterligere to måneder. Suspensjonen ble offisielt opphevet i et brev sendt til Flyktninghjelpen 3. januar 2022.
  • På tidspunktet for suspensjonen hadde Flyktninghjelpen nådd ut med hjelp til 250.000 mennesker i Etiopia og hadde som mål om å nå rundt dobbelt så mange i løpet av året.
  • Flyktninghjelpen bidrar med utdanning, rent vann, husly, mat og rettshjelp til flyktninger og fordrevne etiopiere.

For mer informasjon, kontakt:

  • Karl Schembri, regional medierådgiver i Nairobi, karl.schembri@nrc.no, +254 741 664 562
  • Flyktninghjelpens medieteam i Oslo: media@nrc.no, +47 905 62329