En provisorisk leir for afghanere som er returnert fra Pakistan til Laghman i Afghanistan. Foto: Jim Huylebroek

Afghanistan: Problemer med overføring av nødhjelpspenger setter millioner av liv på spill

Publisert 27. jan 2022
De økonomiske grepene vestlige land har tatt etter at Taliban tok over makten i Afghanistan, hindrer bistandsorganisasjoner i å overføre penger til og innad i landet og resulterer i at hjelpen uteblir for millioner av mennesker i dyp nød, viser ny rapport.
 

Det vil bli umulig å hjelpe millioner av mennesker som trenger nødhjelp, med mindre det amerikanske finansdepartementet og andre giverland tar umiddelbare grep for å sikre at banker kan overføre nødhjelpspenger og den afghanske sentralbanken kan gjenoppta sine viktigste funksjoner, konkluderer rapporten som ble publisert av Flyktninghjelpen torsdag.

Rapporten analyserer eksisterende måte å få nødhjelpspenger inn til landet og avdekker at ingen av disse mulighetene er trygge, skalerbare og kostnadseffektive nok til å være egnet til å møte de kolossale nødhjelpsbehovene. I tillegg er disse finansieringsmekanismene omtrent helt utilgjengelige for lokale hjelpeorganisasjoner og for afghanere selv – noe som bidrar til økte nødhjelpsbehov og en økonomi i fritt fall.

– Den uløste likviditetskrisen har forsterket den humanitære krisen i landet som er i ferd med å bygge seg opp til verdens største humanitære katastrofe. Vi ba nylig om 4,4 milliarder dollar til sultende afghanere, den største nødhjelpsappellen i historien av denne typen. Men dersom ikke vestlige finansmyndigheter gjør det mulig for oss å overføre bistandspenger, blir vi tvunget til å jobbe med «hendene på ryggen», og uten noen mulighet til å få nødhjelpsbidragene frem til de lokalsamfunnene som så desperat trenger den hjelpen, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

Situasjonen i Afghanistan forverres for hver dag som går. 23 millioner mennesker står i fare for å sulte, en rekke offentlig tjenester har kollapset og fattigdommen er forventet å spre seg over så godt som hele landet i løpet av 2022. Afghanere går til desperate skritt for å overleve, inkludert å kutte ned på antallet måltider til barna sine. Samtidig har ikke hjelpeorganisasjoner mulighet til å trappe opp det livreddende arbeidet fordi de formelle finansieringskanalene inn til landet er så godt som blokkert.

Humanitære lisenser og unntak i sanksjonene er viktige steg, men er ikke alene nok til å sikre nødhjelp til de som trenger det mest. Banker trenger rettslig trygghet og klarhet, samt insentiver for å fasiliteter finansoverføringer til bistandsorganisasjoner. I tillegg må bistandsorganisasjonene kunne ta ut pengene når de kommer inn på deres kontoer i Kabul. Dette er kritisk, ettersom den afghanske økonomien er i fritt fall, lokale banker er i ferd med å kollapse og det er akutt mangel på kontanter i sirkulasjon.

– Millioner av afghanere vil rammes av lidelser vi ikke en gang forestille oss, med mindre den afghanske sentralbanken får tilstrekkelig støtte til at den kan gjenoppta sine nøkkelfunksjoner, inkludert kjøp og sirkulasjon av kontanter, med de nødvendige sikkerhetstiltak på plass. Dersom dette ikke skjer, vil vi slite med å møte de store nødhjelpsbehovene og landets økonomi vil fortsette å stupe, sier Egeland.

Mer enn åtte av ti bistandsarbeidere i Afghanistan som deltok i en spørreundersøkelse i forbindelse med rapporten, svarer at det er «kritisk» eller «haster» å sikre at internasjonale bankoverføringer ikke blir blokkert. Den samme andelen svarte at manglende mulighet til å ta ut penger i Afghanistan også alvorlig hemmet deres arbeid i landet.

I løpet av de siste seks månedene har Flyktninghjelpen gjentatte ganger vært forhindret fra å overføre penger til Afghanistan og ta ut penger i landet til nødhjelpsarbeidet.

– USA og Europa risikerer å legge opp til at nødhjelpsarbeidet skal mislykkes og dermed sette millioner av liv i fare. De må ikke bare støtte banker slik at de har mulighet til å overføre penger inn til Afghanistan, men også ta grep for å sikre at bistandsorganisasjoner kan ta ut penger i landet, sier Egeland.

 

Til redaksjonen:

For mer informasjon eller intervju, kontakt: