Flere av hjemmene til internt fordrevne i Kabul er allerede ødelagt. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC

Afghanistan: Flere hundre tusen familier risikerer å bli hjemløse etter trusler om utkastelse

Publisert 01. jul 2022
Opptil en halv million familier i Afghanistan står nå i fare for å bli hjemløse etter økende press fra myndighetene om å returnere til områdene de flyktet fra.
Tiår med konflikt, tørke, politisk ustabilitet og økonomisk kollaps har drevet fordrevne afghanere inn i enklaver rundt de store byene som over tid har vokst til slumlignende bosetninger. Disse uformelle bosetningene gir husly og tilgang til nødhjelp for noen av Afghanistans mest sårbare, inkludert internt fordrevne og hjemvendte flyktninger.
Neil Turner, Flyktninghjelpens landsdirektør i Afghanistan, sier:

Tiår med konflikt, tørke, politisk ustabilitet og økonomisk kollaps har drevet fordrevne afghanere inn i enklaver rundt de store byene som over tid har vokst til slumlignende bosetninger. Disse uformelle bosetningene gir husly og tilgang til nødhjelp for noen av Afghanistans mest sårbare, inkludert internt fordrevne og hjemvendte flyktninger.

–  Å returnere fordrevne til avsidesliggende områder, uten deres samtykke, er ikke mulig i et land som står overfor økonomisk kollaps og sliter med akutt mangel på mat. Humanitære organisasjoner som har jobbet i Afghanistan siden Talibans maktovertakelse, har liten ekstra kapasitet til å gi hjelp, og enhver retur bør gjennomføres på en trygg, verdig og informert måte.

–  Med mindre de internt fordrevne tilbys gode alternativer, vil stengning av de uformelle bosetningene sette mennesker som allerede sliter med å overleve i enda større fare. De har ingen steder å dra, og mange av dem som bor i de provisoriske bosetningene er svært avhengige av humanitær hjelp. Vi er ekstremt bekymret for at nedleggelse av disse bosetningene er oppskriften på en ny katastrofe.

– Nesten fire tusen mennesker har blitt tvunget vekk fra sine provisoriske hjem i og rundt Kabul. Hvis dette fortsetter, vil vi se titusenvis av mennesker på flukt igjen, mens humanitære organisasjoner mangler kapasitet til å bistå.

– Flyktninghjelpen ber om at stengingen av bosetninger i Afghanistan stanser umiddelbart. Taliban-myndighetene, med støtte fra det internasjonale samfunnet, må snarest finne bærekraftige løsninger for internt fordrevne afghanere, inkludert å finne løsninger på den økonomiske kollapsen og kuttene i utviklingsbistand.

Fakta og tall:

  • Mange av menneskene som bor i disse områdene forteller Flyktninghjelpen at de ikke har noe å reise tilbake til i områdene de flyktet fra. Til tross for de kritikkverdige forholdene de lever under, har de klart å finne seg til rette, finne jobber, sende barna på skole eller få tilgang til humanitær hjelp.

  • På slutten av 2021 informerte Taliban-myndighetene det humanitære samfunnet om planene om å returnere internt fordrevne til sine opprinnelige områder og stenge de uformelle bosetningene som er hjem for hundretusener av internt fordrevne og hjemvendte flyktninger.

  • I Badghis-provinsen i det vestlige Afghanistan er åtte uformelle bosetninger i overhengende fare for stenging, noe som potensielt vil påvirke rundt 18.000 personer. I Kabul skal flertallet av slumområdene legges ned.

  • I fjor ble 1,3 millioner mennesker internt fordrevet på landsbasis på grunn av en kombinasjon av konflikt og naturkatastrofer.

  • Over 24 millioner mennesker – mer enn halvparten av den afghanske befolkningen – trenger humanitær bistand for å overleve. Det er en økning på 30 prosent fra i fjor.

  • Halvårsrapporteringen fra REACH for Afghanistan viser en forverret økonomisk situasjon for afghanere, med husholdninger som tar opp mer gjeld, primært drevet av behovet for å kjøpe mat i møte med stigende matpriser og reduserte inntekter.

  • Den siste Integrated Food Security Phase Classification indikerer at 47 prosent av befolkningen i Afghanistan står overfor høye nivåer av akutt matmangel. Dette til tross for betydelig humanitær mathjelp som har blitt gitt til 38 prosent av befolkningen, men som nå har blitt redusert siden mai på grunn av manglende finansiering.

  • Flyktninghjelpen har vært til stede i Afghanistan siden 2003. Vi har 1400 afghanske ansatte og jobber i 14 provinser over hele landet. Vi hjalp over 840.000 mennesker i 2021.

Til redaksjonene:

For mer informasjon eller for å avtale et intervju, vennligst kontakt:

  • Christian Jepsen, regional kommunikasjonsrådgiver, WhatsApp: +254 706 248 391, christian.jepsen@nrc.no.
  • Flyktninghjelpens globale mediatelefon: +47 905 62 329, media@nrc.no.