Flyktninghjelpen er tilstede på bakken i Khost-provinsen og gjennomfører nå en rask behovsvurdering i Spera-distriktet. Foto: Sirajuddin Siraj/Flyktninghjelpen

Afghanistan: Jordskjelvet forverrer den alvorlige humanitære krisen

Publisert 23. jun. 2022
Presseuttalelse fra Neil Turner, landdirektør for Flyktninghjelpen i Afghanistan, om det ødeleggende jordskjelvet med en styrke på 5,9 som rammet landet natt til onsdag:
 

– Våre team er på bakken og gjennomfører en rask behovsvurdering i Spera-distriktet i Khost-provinsen. Flyktninghjelpen vil støtte de berørte lokalsamfunnene med kontanter og husly. Vi vil også om kort tid sende et annet team til Paktika for å vurdere situasjonen der.

– Tidlige estimater i de afghanske provinsene Khost og Paktika indikerer at jordskjelvet tok livet av over tusen mennesker, og dødstallene vil sannsynligvis stige. Mange flere har blitt skadet, mistet hjemmene sine og alt de eide.

– Vi har fortsatt ikke full oversikt over nødhjelpsbehovet, men Taliban-myndighetene har allerede bedt om akutt humanitær bistand, og gir hjelpeorganisasjoner full tilgang til de berørte områdene.

– Naturkatastrofer som jordskjelv og tørke er vanlig i Afghanistan, og en medvirkende årsak til at mennesker drives på flukt. Kombinert med en stadig dypere økonomisk krise, gjør dette det vanskeligere å oppnå varige, langsiktige løsninger for fordrevne afghanere, til tross for en betydelig nedgang i kampene siden august 2021.

Fakta og tall:

  • Spera-distriktet i Khost-provinsen og distriktene Barmala, Ziruk, Nika og Gayan i Paktika-provinsen er blant områdene som er mest berørt av jordskjelvet.
  • Khost-provinsen er hjemsted for tusenvis av internt fordrevne afghanere, hjemvendte og flyktninger fra Waziristan.
  • Det er bekreftet at minst 1800 hjem er ødelagt i skjelvet, men man mangler fremdeles full oversikt over skadeomfanget.
  • Antall drepte øker ettersom søk- og redningsaksjoner fortsetter, ledet av myndighetene.
  • Helikoptre brukes til å nå mennesker i landlige, vanskelig tilgjengelige områder, ta akutte medisinske forsyninger og mat.
  • Store deler av befolkningen som nå er rammet av jordskjelvet har allerede vært drevet på flukt tidligere og har vært hardt rammet av den økonomiske kollapsen i landet, etter de økonomiske restriksjonene som ble lagt på landet etter Talibans maktovertakelse.
  • I fjor ble 1,3 millioner mennesker drevet på flukt innad i landet som et resultat av en kombinasjon av konflikter og naturkatastrofer.
  • Over 24 millioner mennesker – mer enn halvparten av den afghanske befolkningen – trenger humanitær bistand for å overleve. Det er en økning på 30 prosent fra i fjor.
  • REACH’s halvårsvurderingen for Afghanistan indikerer en forverret økonomisk situasjon for afghanere. Husholdningene tar opp mer gjeld, først og fremst for å kjøpe mat, i møte med stigende priser og fallende inntekter.
  • Flyktninghjelpen har vært til stede i Afghanistan siden 2003. Vi har 1400 afghanske ansatte og jobber i 14 provinser over hele landet. Vi hjalp over 840 000 mennesker i 2021.

Bilder:

Bilder fra skadene i Khost-provinsen er tilgjengelig her: https://nrc.smugmug.com/Country-Programmes/Afghanistan/2022/AfghanistanEarthquake/

For mer informasjon eller for å avtale et intervju, vennligst kontakt:

Becky Roby, Advocacy Manager for Flyktninghjelpen i Kabul: +93 (0)799797746 (WhatsApp) / +93 (0)708827374, becky.roby@nrc.no

Flyktninghjelpens globale mediateam: +47 905 62 329, media@nrc.no