Jesidifamilier fra Sinjar lever fremdeles i telt i Khankeleiren i den nord-irakiske byen Dohuk. Foto: Caroline Zullo/Flyktninghjelpen

Irak: Pågående konflikt og ødeleggelser hindrer fordrevne familier fra å returnere til Sinjar

Publisert 18. mai 2022
Omfattende ødeleggelser av sivile hjem, ny konflikt og sosiale spenninger hindrer to tredjedeler av fordrevne familier fra å returnere til sine hjem i den irakiske byen Sinjar. Det viser en rapport lansert av Flyktninghjelpen i dag.

Nesten fem år etter den militære operasjonen for å drive ut Den islamske staten (IS) i Sinjar lever fremdeles to tredjedeler – over 193.000 – jesidier, arabere og kurdere på flukt. Tidligere denne måneder brøt det ut ny konflikt i byen som har ført til at ytterligere 10.260 personer er blitt drevet på flukt, mange for andre eller tredje gang.

Flyktninghjelpen har spurt nesten 1.500 fordrevne mennesker fra Sinjar om årsakene til at de ikke kan returnere hjem. 64 prosent svarte at hjemmene deres fremdeles stod ødelagt, mens 32 prosent oppga bekymringer for sikkerhetssituasjonen som hovedårsak. 70 prosent svarte også at mangel på nok boliger og økte leiepriser har ført til sosial konflikt for de som har klart å returnere. Hele 99 prosent av de som har søkt om kompensasjon fra staten oppga at de ikke har mottatt noe støtte for sine ødelagte hjem.

– Familier fra Sinjar lever fremdeles på flukt og tusener lever i flyktningleirer. Vi trenger langvarige løsninger for å sikre at irakiske familier kan begynne å leve livene sine igjen og skape en bedre framtid for seg og sine barn, sier James Munn, Flyktninghjelpens landdirektør i Irak.

I tillegg til pågående konflikt mellom væpnede grupper, fører også mangel på rettigheter knyttet til hus, land og eiendom til ytterligere påkjenninger for mennesker på flukt. Mangelen på nok boliger hindrer returer og fører til økt press på samfunn som lever i det svært ødelagte Sinjarområdet.  Både arabere og jesidier som ble spurt oppga at de fremdeles opplever farer knyttet til internering, blokkerte veier og våpenbruk.

– Menneskene fra Sinjar ønsker å returnere hjem og gjenoppbygge livene sine etter flere år med tragedie, usikkerhet og ødeleggelser. Dette er kun mulig dersom Irak får politisk og sosial stabilitet, sier Munn.

– Vi hørte skudd, mørtelregn og bomber overalt. Vi prøvde å holde oss rolige for barnas skyld, men vi var mer redde enn dem. Vi gråt da vi la på flukt og fikk ikke tatt med oss noe annet enn ID-dokumentene våres (...) Vi kommer ikke til å kunne returnere tilbake til Sinjar med mindre det blir sikkert og trygt nok, sier, Nofa, en bestemor fra Sinjar som bor i en flyktningleir i byen Dohuk i Nord-Irak.   

Flyktninghjelpen oppfordrer sentrale myndigheter i Irak, i tillegg til regionale kurdiske styresmakter i Nord-Irak, til å prioritere gjenoppbyggingsarbeidet av infrastruktur og offentlige tjenester. Restaureringen av hjem, land og eiendom må også prioriteres. Vi ber i tillegg om at internasjonale donorer bidrar til å sikre rettigheter knyttet til hus, land og eiendom og gir støtte til familier som trenger langvarige løsninger for et fremtidig, sikkert liv i Sinjar.