Marie* flyktet sammen med familien sin øst i Kongo for fem måneder siden. Hun pådro seg en øyeinfeksjon i leiren for internt fordrevne og familien hadde ikke råd til å gi henne behandling. Tilslutt ble infeksjonen så alvorlig at øyet måtte fjernes. Foto: Hugh Kinsella Cunningham / Flyktninghjelpen (*navnet er endret av hensyn til familiens sikkerhet)

Verdens ti mest neglisjerte fluktkriser er alle i Afrika

Publisert 01. jun. 2022|Oppdatert 31. mai 2022
Den demokratiske republikken Kongo topper nok en gang Flyktninghjelpens liste over verdens ti mest neglisjerte fluktkriser. For første gang består topp 10-listen utelukkende av afrikanske land.

Den årlige listen over neglisjerte fluktkriser er basert på tre kriterier: mangel på finansiering, mangel på medieoppmerksomhet og mangel på internasjonale politiske og diplomatiske initiativer. Kongo følges av Burkina Faso, Kamerun og Sør-Sudan på toppen av den dystre rangeringen.

– At verdens mest forsømte kriser alle er i Afrika, viser hvordan beslutningstakere, givere og media svikter mennesker rammet av konflikter og lidelser på dette kontinentet, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, som lanserte rapporten i dag.

Hjelpen som ble gitt til Kongo i fjor tilsvarte mindre enn én dollar i uken per person i nød. Nødhjelpsappellen var mindre enn halvfinansiert, noe som stilte hjelpearbeidere overfor umulige valg om hva og hvem de skulle prioritere. Til sammenligning ble nødhjelpsappellen for Ukraina som ble lansert 1. mars nesten fullfinansiert samme dag.

– Krigen i Ukraina har vist det enorme gapet mellom det som er mulig når det internasjonale samfunnet samler seg bak en krise, og den daglige virkeligheten for millioner av mennesker som lider i stillhet på det afrikanske kontinentet, sier Egeland.

– Det er ikke bare urettferdig - denne skjevheten kommer også med en enorm kostnad. Liv som kunne vært reddet går tapt. Konflikter får lov til å utvikle seg til langvarige kriser og ødelegge håpet om en bedre fremtid for generasjoner av mennesker.

Øst-Kongo har vært rammet av en rekke vedvarende konflikter, og siden november i fjor har det vært en drastisk økning i angrep på internt fordrevne i områder der de har søkt sikkerhet. 5,5 millioner mennesker er nå fordrevet i landet og en tredjedel av befolkningen sulter.

– Kongo har blitt et lærebokeksempel på neglisjering. Det er en av de verste humanitære krisene i dette århundret, men makthavere i og utenfor Afrika som kan skape endringer, fortsetter å lukke øynene for de brutale og målrettede angrepene på sivile som ødelegger hele lokalsamfunn, sier Egeland.

– Jeg kan ikke planlegge for barnas fremtid, alt går ut på å finne nok mat hver dag. Verden vet ikke hvordan vi lider her, fortalte en 37 år gammel mor i Ituri-provinsen til Flyktninghjelpen. Fem av hennes familiemedlemmer ble drept i en massakre og huset hennes ble brent til grunne.

Et flertall av landene på årets liste er rammet av økende sult. Den allerede alvorlige matsikkerhetssituasjonen har blitt forverret av stigende hvete- og drivstoffpriser forårsaket av krigen i Ukraina.

– Vi kan ikke la FN, skolebarn i fattige land og kriserammede afrikanske familier bære kostnadene for flukt-krisen i Europa. Norge, som tjener tusen milliarder på økt oljepris, må ikke flytte penger fra verdens fattigste til mottak av ukrainske flyktninger i norske kommuner, sier Egeland.

Til redaksjonen:

Her er de ti mest neglisjerte fluktkrisene 2021:

 1. Den demokratiske republikken Kongo
 2. Burkina Faso
 3. Kamerun
 4. Sør-Sudan
 5. Tsjad
 6. Mali
 7. Sudan
 8. Nigeria
 9. Burundi
 10. Etiopia

Fakta og tall:

 • Flyktninghjelpen publiserer hvert år en liste over de ti mest neglisjerte fluktkrisene i verden. Hensikten er å rette søkelys på situasjonen til mennesker hvis lidelse sjeldent skaper internasjonale overskrifter, som får ingen eller utilstrekkelig hjelp, og som aldri blir sentrum for internasjonal diplomatiinnsats.
 • For rapporten for 2021 er 41 fluktkriser analysert basert på tre kriterier: mangel på finansiering, mangel på medieoppmerksomhet og mangel på internasjonale politiske og diplomatiske initiativ.
 • Kongo er et lærebokeksempel på en forsømt krise og skårer høyt på alle tre kriteriene. Landet har toppet listen to ganger tidligere (2020 og 2017) og ble nummer to på listen i 2019, 2018 og 2016.
 • Den totale finansieringen av Kongos nødhjelpsplan for 2021 var $876 millioner, mens det ble bedt om $1,98 milliarder.
 • I 2021 hadde 19,6 millioner mennesker behov for nødhjelp i Kongo. Tallet har fortsatt å øke til 27 millioner i år.
 • Ved utgangen av 2021 var 5,5 millioner mennesker internt fordrevet i Kongo (IDMC) og ytterligere én million kongolesere var flyktninger utenfor landet (UNHCR).
 • Mer enn en halv million mennesker ble tvunget på flukt fra hjemmene sine i Burkina Faso i fjor, noe som brakte det totale antallet internt fordrevne til 1,75 millioner (CONASUR).
 • Det ble i gjennomsnitt skrevet rundt 85 000 artikler på engelsk per dag om krisen i Ukraina i løpet av krigens tre første måneder. Til sammenligning ble det skrevet til sammen 27 000 engelske artikler om fluktkrisen i Burkina Faso i løpet av hele 2021 (Meltwater).

Hele rapporten er tilgjengelig her: Verdens mest neglisjerte fluktkriser i 2021

Multimedia:

For mer informasjon eller for å avtale et intervju, vennligst kontakt:

 • Flyktninghjelpens globale medieteam: media@nrc.no, +47 905 623 29.
 • Tom Peyre-Costa, regional medierådgiver i Vest- og Sentral-Afrika: tom.peyrecosta@nrc.no, WhatsApp: +33 658 51839.