Åpner flyktningmottak i et forstrukket Polen

Publisert 25. mar. 2022
Flyktninghjelpen og lokale samarbeidspartnere åpner i dag et flyktningmottak i den polske hovedstaden Warszawa, satt opp for å ta imot 2500 mennesker daglig på flukt fra krigen i nabolandet Ukraina.

– Polen har åpnet sine dører for over to millioner mennesker på flukt fra krigen i Ukraina på bare én måned. Polakkenes generøsitet er et eksempel for resten av Europa, men landet er nå forstrukket og overveldet. Frivillige, lokale myndigheter og hjelpeorganisasjoner jobber natt og dag for å møte behovene til de som krysser grensen, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

Han åpnet fredag det nye store flyktningmottaket sammen med Warszawas ordfører Rafał Trzaskowski, og mottaket står klart for å ta imot flyktninger fra og med lørdag.

Flyktninghjelpen vil sammen med den lokale organisasjonen Polish Center for International Aid (PCPM) og lokale myndigheter i Warszawa tilby mat, helsehjelp og psykososial støtte til 1500 flyktninger som det er forventet at vil oppholde seg på senteret til enhver tid.

Mens antallet mennesker som krysser inn til Polen har falt de siste dagene, øker behovene til familier som alt har krysset grensen. Flyktninghjelpen har snakket med ukrainske flyktninger som sier de ikke aner hvor de skal gå videre, og at det ikke er plass igjen til dem i Polen.

– Det internasjonale samfunnet må trappe opp arbeidet med å relokalisere flyktninger og sikre at de kan starte på nytt, etter at livene deres ble knust av denne meningsløse krigen. Polen har vist hvordan internasjonal solidaritet bør se ut. EU bør innkalle til et europeisk toppmøte der regjeringssjefer blir enige om en reell ansvarsdeling, oppfordrer Egeland.

Flyktninghjelpen har som mål å nå 200.000 mennesker i Polen med bistand innen utgangen av april, og gi utdanning, psykososial støtte, husly, juridisk bistand og nødhjelp i form av kontanter til flyktningene. Vi samarbeider med en rekke polske hjelpeorganisasjoner i Lublin, Warszawa og Chełm.

Flyktninghjelpens nødhjelpsplan tar sikte på å hjelpe 800.000 mennesker i Ukraina og nabolandene i løpet av de neste seks månedene, med en total kostnad på rundt 700 millioner kroner.