Anta Ouane fra Mali fikk ikke fullført utdannelsen sin fordi hun ikke hadde fødselsattest. Foto: Gaoussou Cherif Haidara/Flyktninghjelpen

148.000 fordrevne barn i Mali mangler juridisk identitet

Publisert 21. nov 2022
Over halvparten av barn på flukt i Mali mangler gyldig fødselsattest, ifølge en ny undersøkelse utført av Flyktninghjelpen. Uten bevis på deres juridiske identitet får de ikke tilgang til de mest grunnleggende tjenestene i samfunnet, og risikerer dermed å bli marginalisert.

Mens myndighetene i Mali investerer i gjenoppbygging av offentlige tjenester og institusjoner etter konflikten som brøt ut i 2012, er mangelen på fødselsattester blant barn på flukt fremdeles stor. Uten juridisk identitet mister disse barna muligheten til å få formell utdannelse og vitnemål. Som voksne vil de risikere å bli nektet bevegelsesfrihet. De vil heller ikke ha retten til å stemme ved valg, eller til å eie eller leie bolig.

– Tusenvis av barn på flukt lever på siden av samfunnet i Mali. Det er helt avgjørende at de får bevis på sin juridiske identitet for å sikre en vei ut av volden, sulten og fordrivelsen de har opplevd siden konflikten brøt ut, sier Maclean Natugasha, Flyktninghjelpens landdirektør i Mali.

Barna har enten mistet fødselsattestene sine mens de flyktet, eller så har de aldri fått dem utstedt grunnet manglende sivilstatustjenester enkelte steder i landet. For å få gjenopprettet eller utstedt attesten må familier gjennom en kompleks juridisk prosess som kan ta flere måneder. Kostnaden må dekkes av familiene selv – noe få har råd til da mange lever i ekstrem fattigdom.

– Tilgang til sivil dokumentasjon er en rett som alle innbyggere i Mali har under folkeretten og i følge ‘Malian Civil Status Strategy’ som ble vedtatt i 2018. Dagens juridiske rammeverk må dekke den vanskelige situasjonen for barn som er internt fordrevet i landet. Rammeverket må sørge for at utstedelse av fødselsattester blir enklere og gratis. Uten en løsning på problemet vil framtiden til tusenvis av barn på flukt i Mali forbli usikker, sier Natugasha.