Jan Egeland møtte 70 år gamle Fatme i Øst-Jerusalem. Hun har bodd i huset her siden 1952 mens foreldrene hennes flyttet inn i 1948. Likevel truer israelske bosettere med å kaste ut familien og trakasserer dem jevnlig. Foto: Becky Bakr Abdulla/Flyktninghjelpen.

Resultatet av det israelske valget kan bety ytterligere undertrykkelse av et palestinsk folk som allerede lider

Publisert 02. nov 2022|Endret 01. nov 2022
Voldsspiralen i de okkuperte palestinske områdene vil ikke stanse med mindre Israel avslutter okkupasjonen. Isteden, er det fare for et mer permanent styre over palestinerne som en følge av valget, advarer Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

– Jeg er forferdet over den økte spenningen i de okkuperte palestinske områdene som jeg har opplevd selv denne uken. Jeg ser på hverdagen til palestinere i Gaza og på Vestbredden, og det er det rett og slett ingen pusterom for dem. Palestinernes håp om en normal fremtid forsvinner for hver dag folk er tvunget til å leve under en langvarig og undertrykkende okkupasjon. Det internasjonale samfunn må handle resolutt for å sikre at dette ikke eskalerer videre, sier Egeland som besøker de okkuperte palestinske områdene denne uken.

Israel, som okkuperingsmakt, har et ansvar for livene og velferden til palestinerne. Isteden driver de med systematisk og institusjonalisert diskriminering og undertrykkelse som setter palestinerne på bar bakke og uten muligheter for en fremtid.

-Tenåringer i Gaza i dag kjenner ikke til noe annet liv eller noen andre livsmuligheter utenom beleiringen de har vokst opp i. De som bor på Vestbredden opplever en hverdag med faren for å bli skutt på, arrestert uten grunn eller å få hjemmet sitt revet av bulldosere. Voldshandlinger fra nybyggerne øker i omfang og styrke, og som oftest uten strafferettslige følger fordi de er beskyttet av israelske styrker, sier Egeland.

Flyktninghjelpen gir her 4000 familier rettshjelp knyttet til rivning av hjem, tvangsutkastelser og tilbakekalling av oppholdstillatelser. Disse familiene representerer bare en liten del av den totale saksmengden som stadig øker mens israelske myndigheter fortsetter den ulovlige praksisen.

– Israel og dets allierte i USA, Europa og den arabiske verden fortsetter å ignorere lidelsene til millioner av palestinere. Vårt budskap til Israels neste regjering er at de må avslutte den urettmessige okkupasjonen av palestinsk territorium. Som enhver som bryter med menneskerettighetene og folkeretten, må Israel holdes ansvarlig for sine handlinger. Uten rettferdighet finnes det ingen løsning, sier Egeland.

Tirsdagens israelske valg fant sted samtidig som det rapporteres om nye voldsbølger. På den okkuperte Vestbredden har 118 palestinere, inkludert 29 barn, blitt drept siden Israel startet sin nye militæroperasjon 31 mars. Dermed kan 2022 bli det dødeligste året noensinne for palestinere på Vestbredden.

 I tillegg har israelske myndigheter så langt i år revet 697 bygninger og enheter på Vestbredden, blant disse sivile hjem, sivil infrastruktur og landbruksanlegg. 2022 forventes å nå et like høyt antall rivninger som toppåret i fjor. Disse handlingene er brudd på folkeretten.

De menneskelige lidelsene fortsetter også i Gaza som har vært under israelsk beleiring i 15 år. I august ble 48 palestinere drept under en tre dager lang opptrapping av konflikten mellom israelske styrker og Palestinsk Islamsk Jihad (PIJ).

– Denne uken møtte jeg mødre i Gaza. De fortalte meg hvordan hjemmene deres er blitt ødelagt av missilangrep. De fortalte meg at barna deres ikke aner hvordan omverdenen ser ut. At de ikke har lov til å dra lenger enn en times kjøretur på grunn av den israelske beleiringen, forteller Egeland.

Flyktninghjelpen oppfordrer israelske myndigheter til å stanse restriksjonene som hindrer fri bevegelse av mennesker og sivile varer i tråd med internasjonale juridiske forpliktelser om å sikre bærekraftig økonomisk vekst og utvikling. Det internasjonale samfunnet må presse Israelske myndigheter til å umiddelbart stanse tvangsflyttingen av lokalsamfunn i område C som fortsetter å oppleve overdreven bruk av makt, eiendomsbeslag og ødeleggelser og vold fra nybyggere. Flyktninghjelpen oppfordrer FNs Generalsekretær Guterres om å prioritere et umiddelbart besøk og snakke med partene, først og fremst okkupasjonsmakten Israel, for å forhindre lidelser og skader på palestinere og israelere og forhindre at ytterligere liv går tapt.

– Flyktninghjelpen fortsetter å støtte tusenvis av palestinske familier som forsøker å bygge opp sine liv etter å ha blitt utsatt for vold, utkastelser, økonomisk kollaps og okkupasjon. Men dette er verken tilstrekkelig eller bærekraftig hvis Israel fortsetter sin grusomme okkupasjon, avslutter Egeland.

Til redaksjonen: 

  • Jan Egeland er tilgjengelig for intervju fra Palestina. 
  • Bilder fra Egelands besøk er tilgjengelig for gratis bruk og distribusjon her. Video finner du her 

For mer informasjon, vennligst kontakt: