Seks år etter fredsavtalen, holder væpnede grupper over 100 000 mennesker tvangsinnesperret i Colombia

Publisert 24. nov. 2022
Hele lokalsamfunn er hindret fra å søke arbeidsmuligheter, helsetilbud og utdannelse i områder under kontroll av væpnede grupper i Colombia. Flyktninghjelpen oppfordrer myndighetene og de væpnede gruppene om å samles ved forhandlingsbordet og sikre en løsning.

– Se for deg at du er tvunget til å bli værende i hjemmet ditt av menn med våpen hver eneste dag. Tvangsinnesperringene betyr at du ikke kan jobbe, besøke familien din eller sende barna dine på skole. Vi oppfordrer myndighetene og de ikke-statlige væpnede gruppene om å sammen finne en varig løsning på disse inhumane restriksjonene på bevegelsesfriheten, sier Juan Gabriel Wells, Flyktninghjelpens landdirektør i Colombia.

24. november 2022 markerer seks år siden fredsavtalen ble signert av regjeringen i Colombia og FARC. Likevel har den væpnede volden fortsatt og millioner av mennesker er fremdeles berørt. Væpnede grupper bruker tvangsinnesperring som en strategi for å kontrollere isolerte lokalsamfunn og områder som ofte blir brukt til ulovlige aktiviteter.

– Reglene som de væpnede gruppene bruker er: ‘du kan ikke gå ut’, ‘du kan ikke bruke den veien’, ‘vi ønsker ikke å se dere passere her’. Vi er fanget, forteller Cecil, en lærer fra urbefolkningen i stillehavskysten.

Mens den nye regjeringen har vist vilje til å sikre fredsavtalen, har den negative innvirkningen av volden på vanlige colombianeres hverdag økt. Tusenvis av lokalsamfunn lever i frykt, angst og i hjelpeløshet. Over 2,6 millioner mennesker manglet bevegelsesfrihet i 2022 alene. Urfolk og afro-colombianske samfunn er de som er hardest rammet, ifølge FN.  

– Her jeg bor er vi redde for å gå ut. Vi kan ikke bevege oss fritt. Når de væpnede gruppene kommer, tar de med seg landminer. Hvis det er en stor mine, så blir vi drept, hvis den er mindre mister vi lemmer og blir etterlatt med manglende kroppsdeler, forteller Nelsa, som bor sørvest i Colombia.

Flyktninghjelpen påpeker viktigheten av å beskytte og behandle sivile i enhver væpnet konflikt med verdighet.

– Tvangsinnesperringene og restriksjonene på bevegelsesfriheten som vi bevitner i Colombia er nedverdigende. Væpnede grupper må sørge for en slutt på denne meningsløse praksisen umiddelbart, sier Wells.