Despite soaring needs, funding and support for the education sector trail behind in the humanitarian response. Only 6.5% of the education needs were covered in 2021 in Burkina Faso, and 7.9% in Niger, making it the least funded sector of the humanitarian response in both countries.  

Date: 04 February 2022
Location: Tillaberi
Photo: Tom Peyre-Costa/NRC
Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktninghjelpen

En fjerdedel av verdens barn uten skoletilgang lever i Sentral- og Vest-Afrika

Publisert 08. sep. 2022|Oppdatert 07. sep. 2022
57 millioner barn og unge får ikke gå på skole i Sentral- og Vest-Afrika. Dette tilsvarer 24,1 prosent av de 236 millioner barna som ikke har tilgang på utdannelse globalt, viser en ny rapport av Flyktninghjelpen, FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), og FNs Barnefond (Unicef).

Les rapporten her.

– Hvert barn som ikke får gå på skole, og hver dag med tapt læring, er en byggestein mindre i arbeidet med å oppnå fred og en trygg framtid i regionen. Ledere i Sentral- og Vest-Afrika må gjøre alt de kan for å sikre trygge utdannelsesmuligheter og beskytte hvert barns rett til å gå på skole, sier Maureen Magee, Flyktninghjelpens regionale direktør.  

I Burkina Faso, Chad, Mali og Niger står mer enn halvparten av alle barn og unge uten tilgang til utdanning. I løpet av forrige skoleår økte antallet stengte skoler med 66 prosent i den sentrale Sahel-regionen. Skoler er enten direkte angrepsmål for ikke-statlige væpnede grupper, eller så brukes de ikke i frykt for angrep. Pågående vold tvinger også hele lokalsamfunn på flukt som igjen fører til mangel på ressurser og barn og unge som mister sin tilgang på utdanning.   

Regionale regjeringer må prioritere rehabilitering, gjenåpning og sikring av ødelagte skoler, og sørge for alternative læringsløsninger der det ikke er andre alternativer. I tillegg må konkrete tiltak settes i gang av stridende parter for å stoppe militær bruk av skoler.   

– Dessverre har ikke læringsinstitusjoner blitt spart for angrep av væpnede grupper. Å ivareta tilgang til trygg kvalitetsutdanning for alle barn, inkludert barn og unge på flukt, er avgjørende, sier Millicent Mutuli, direktør for UNHCR i regionen.  

I 2021 bidro internasjonale giverland med mindre enn en fjerdedel av finansieringen som trengs for å møte behovet til utdanning i kriser. Burkina Faso, hvor en tredjedel av regionens stengte skoler ligger, har så langt i år blitt tildelt en sum som tilsvarer kun 2 kroner per måned per fordrevne barn under 15 år.

Flyktninghjelpen, FNs Høykommissær for flykninger og Unicef oppfordrer regionale regjeringer, lokale væpnede grupper og det internasjonale samfunnet om å ta felles grep for å stoppe angrep på skoler, elever og lærere. I tillegg ber vi om økt og langsiktig støtte for kvalitetslæring for alle barn i Sentral- og Vest-Afrika.