Sudan: Sivile fanget i kraftige kamper

Publisert 03. mai 2023
Flyktninghjelpen sørger over tapet av frivillig arbeider i Geneina i Darfur.

Flyktninghjelpen fordømmer på det sterkeste angrepene i Geneina i Darfur som har ført til 191 omkomne. Blant de drepte er en av Flyktninghjelpens lokale frivillige. I tillegg har flere bosetninger blitt brent og ødelagt, og tusener er tvunget på flukt. Flyktninghjelpens gjestehus og kontorer har også blitt plyndret.

– Vi sørger over tapet av vår frivillige arbeider Elsheikh Mohamed Omer. Elsheikh som selv levde på flukt, arbeidet dedikert for lokalsamfunnet rundt seg, sier Jan Egeland, Flyktninghjelpens generalsekretær.

Elsheikh ble drept i en uformell bosetning i Geneina søndag 30. april. Der var han en del av et team som støttet Flyktninghjelpens arbeid med drift av leiren. Elsheikh jobbet med samfunnskontakt, informasjon og datainnsamling. Flyktninghjelpens arbeid i området er satt på hold grunnet sikkerhetssituasjonen.

– Drapene på sivile og den fullstendige mangelen på respekt for sivil infrastruktur er uakseptabelt. Historiene vi hører beskriver et helvete på jord der fordrevne familier får sine tilfluktsrom brent ned, og nødhjelpsorganisasjoners kontorer og varehus blir plyndret, og ingenting er igjen, sier Egeland.

Volden begynte 25. april i Geneina i Vest-Darfur med kraftige væpnede sammenstøt mellom lokale væpnede grupper. De intensive kampene midt i byen har forårsaket omfattende ødeleggelser. Helsefasiliteter, markeder, nødhjelpsorganisasjoners lokaler og offentlige bygninger er blitt plyndret. Samtidig fortsetter de direkte angrepene på sivile hjem og mange mennesker har flyktet for livet. Flyktninghjelpen er dypt bekymret for sikkerheten til de som er berørt av den ekstreme volden, inkludert sikkerheten til våre kolleger som har fått hjemmene sine brent og plyndret.

– Dette er hjerteskjærende. Det er fjerde gangen på tre år at sivile og mennesker på flukt i Geneina blir fanget i meningsløs vold, sier Egeland.

Vest-Darfur har vært i sentrum av den økende volden i Darfur med regelmessige og direkte angrep på sivile siden 2021. Fordrevne familier leter nå desperat etter trygghet og samles på de gjenværende tilfluktsstedene som allerede er overfylte.

På den 19. dagen med krig i Sudan fortsetter de forferdelige angrepene og volden med økt styrke. Situasjonen er spesielt alvorlig i hovedstaden Khartoum og i Geneina.

– Familier over hele Sudan, inkludert våre kollegers familier, blir revet fra hverandre. Sivile må velge mellom å bli værende i kryssilden, eller å risikere livet for å flykte eller nå et overfylt sykehus. De går tomme for alt, inkludert vann, mat, elektrisitet, drivstoff og penger. Det internasjonale samfunnet må legge ned like stor innsats i å få til en varig våpenhvile og gi hjelp til millioner av mennesker som er rammet, som den innsatsen de har lagt i å evakuere sine egne borgere, sier Egeland.

Til redaksjonene:

  • Oppdateringer fra Flyktninghjelpens ansatte på bakken i Sudan kan leses her.
  • Flyktninghjelpens årsrapport fra Sudan om arbeidet vårt kan leses her.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

  • I Nairobi: Karl Schembri, regional medierådgiver: karl.schembri@nrc.no, +254741664562
  • Globalt: Flyktninghjelpens medietelefon: media@nrc.no, 905 62 329  (ikke sms)