Fariba (6) er fra Nimruz-provinsen i Afghanistan. Området er hardt rammet av mangel på drikkevann. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Folket i Afghanistan trenger bærekraftige løsninger for å unngå katastrofe

Publisert 14. aug. 2023
Uttalelse fra Neil Turner, Flyktninghjelpens landdirektør i Afghanistan, to år etter Talibans maktovertakelse.

– To år etter maktovertagelsen i Afghanistan utspiller det seg en humanitær tragedie i landet som et resultat av matmangel, klimaendringer, kutt i bistanden, operasjonelle restriksjoner og fravær av effektivt diplomati.

– Anslagsvis 15,3 millioner afghanere mangler trygg tilgang på tilstrekkelig mat og mange er rammet av akutt underernæring. Mer enn halvveis ut i året er nødhjelpappellen som har som mål å hjelpe  21 millioner mennesker i nød, mindre enn 25 prosent finansiert.

– Det afghanske folket trenger langsiktige og bærekraftige løsninger for å få slutt på den humanitære krisen. Dette må inkludere grep for å sikre større økonomisk stabilitet, inkludert en fungerende banksektor. Uten fremgang på det økonomiske feltet, inkludert gjenopptakelse av langsiktig bistand, vil vi ikke få på plass bærekraftige løsninger.

– Flyktninghjelpen oppfordrer myndighetene i Afghanistan til å opprettholde sine forpliktelser overfor befolkningen, inkludert å legge til rette for uhindret tilgang for nødhjelpsorganisasjoner, samt sikre utdanning for kvinner og jenter. Flyktninghjelpen ber det internasjonale samfunnet om å opprettholde finansieringen av nødhjelpsarbeidet og trappe opp det diplomatiske engasjementet slik at man kan finne konstruktive løsninger for Afghanistan, noe befolkningens liv og fremtid er helt avhengig av.

Til redaksjonen:

For mer informasjon eller for å avtale et intervju, vennligst kontakt:

  • Flyktninghjelpens globale mediateam i Oslo: media@nrc.no, +47 905 62 329.