Photo: Sherbel Dissi/NRC

Ekspertrapport åpner for økt oljepengebruk til klima og bistand

Publisert 15. aug 2023
Oslo/Arendal, 15 august 2023 — Å bruke mer oljepenger nå fordi det blir dyrere og vanskeligere å vente med å løse mange av de svært alvorlige problemene verden står i, er ett av argumentene for betydelig økning i bruk av oljepenger de neste årene. Det kommer frem i rapporten ‘Ingen Regel Uten Unntak’ fra Samfunnsøkonomisk analyse som legges frem under Arendalsuka i dag.

Rapporten fremskriver de humanitære behovene i verden til 2030 og anslår at 300 millioner flere mennesker vil bo i sårbare områder, totalt 2.2 milliarder mennesker. I tillegg kommer store behov for klimafinansiering og utviklingshjelp. Det enorme behovet for finansiering står i sterk kontrast til hvilke midler som blir gjort tilgjengelig internasjonalt. 

 Norge er en viktig bidragsyter som også har påtatt seg store forpliktelser i årene som kommer, inkludert en dobling av klimafinansiering til 14 milliarder årlig og Nansenprogrammet for Ukraina. Dersom Norge skal levere på disse forpliktelsene blir det vanskelig å videreføre dagens nivå på humanitær bistand og utviklingshjelp. Vi bør derfor tenke nytt om oljepengebruken vår, konkluderer rapporten som er bestilt av Redd Barna og Flyktninghjelpen. 

Med denne rapporten kommer det tydelig frem at Norge har en stor forpliktelse til å levere på de økende nødhjelpsbehovene verden står overfor. Det betyr at politikerne må tørre å tenke nytt om dagens bistandsbudsjett. Det er nå det gjelder, og vi har pengene - vi må bare finne viljen, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Rapporten drøfter mulighetene for å øke oljepengebruken utover handlingsregelen i en periode, og konkluderer med at det finnes flere gode argumenter for å gjøre ekstraordinære uttak av oljefondet. Spesielt tungtveiende er det at kostnadene knyttet til fremtidige kriser trolig er høyere enn om vi forebygger og forhindrer og at penger brukt utenfor fastlandsøkonomien ikke er inflasjonsdrivende. 

-Overskuddsnasjonen Norge har en unik mulighet til å bidra til å løse noen av de store utfordringene verden står i. Solidaritet er en arv vi kan være stolte av og som er verdt å videreføre til fremtidige generasjoner. Samtidig må vi få med nye land på dette spleiselaget og sette inn politisk kraft for å finne langvarige løsninger, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

 Å bruke mer enn dagens handlingsregel på 3 prosent er et politisk spørsmål og vil kreve et bredt politisk flertall, skriver Samfunnsøkonomisk analyse. Rapporten peker imidlertid på at dette har vært gjort i ekstraordinære situasjoner som krigen i Ukraina. Også ‘rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser’ skriver at “noen av de utfordringene verden står overfor kan få større betydning for den fremtidige velferden til Norges befolkning enn det størrelsen på oljefondet vil ha.” 

-Vi ber om at politikerne skaffer seg det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å kunne ta gode beslutninger om hvordan vår formue skal forvaltes til det beste for de kommende generasjonene. Rapporten løfter opp flere områder som krever grundig utredning, men det haster å komme i gang, avslutter Lange i Redd Barna.

 Til redaksjonene:

  • Hele rapporten kan leses her.
  • Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) som er et uavhengig analyseselskap som tar oppdrag i skjæringspunktet mellom næringers og samfunnets interesser, mellom makroøkonomiske konjunkturer og markeders respons, mellom individ og samfunn og i tilknytning til samfunnets institusjoner.
  • Rapporten er bestilt av Redd Barna og Flyktninghjelpen.
  • Rapporten blir lansert under Arendalsuka i dag klokken 13:15. Sted: Impact Hub Arendal.

For mer informasjon, kontakt: