Innbyggere i Ras At-Tin pakker sine eiendeler og flykter. Foto: B'Tselem

Vestbredden: Hele palestinske samfunn utraderes

Publisert 10. aug 2023
Vold fra israelske bosettere og ulovlig overtakelse av palestinske landområder har i løpet av de siste 20 månedene tvunget nesten 500 palestinere fra sine hjem i syv lokalsamfunn på Vestbredden. Tolv familier fra beduinsamfunnet Ras At-Tin, nordøst for Ramallah, flyktet fra hjemmene sine denne uken.

– Hele palestinske samfunn strykes fra kartet. Dette er en forkastelig konsekvens av ustanselig vold, trusler og trakassering fra israelske bosettere, og i enkelte tilfeller etter oppmuntring fra israelske myndigheter, sier Ana Povrzenic, Flyktninghjelpens landdirektør for Palestina.

– Den hurtige etableringen av bosettinger og overtagelsen av palestinsk land kveler palestinske samfunn, ødelegger deres levebrød og setter palestinske liv i fare. Palestinere har ikke noe annet valg enn å flykte og etterlate hjemmene, skolene og jobbene sine.

Denne uken ble tolv familier bestående av 89 palestinere, inkludert 39 barn, tvangsflyttet fra Ras At-Tin, etter økt trakassering og trusler fra bosettere. Israelske bosettere tok over beiteland og etablerte en vingård ved siden av en israelsk militærbase. Israelske styrker forhindret innbyggerne i Ras At-Tin fra å få tilgang til sine landområder.

Omtrent 60 palestinske lokalsamfunn på den okkuperte Vestbredden opplever økt fare for tvangsflytting som et resultat av vold fra israelske bosettere og soldater, utvidelse av bosetinger og Israels dypt diskriminerende politikk og praksis.

– Dersom Israel ikke holdes til ansvar vil flere og flere palestinske samfunn bli tvangsflyttet, advarer Povrzenic.

– Hvor mange flere Ras At-Tins må det være før det internasjonale samfunnet reagerer?

 

Til redaksjonen:

Folkeretten forbyr Israel som okkupasjonsmakt å tvangsflytte innbygger på den okkuperte Vestbredden mot deres vilje. Begrepet «tvang» er ikke begrenset til fysisk makt, men kan inkludere trusler, inkludert frykt for vold, internering, psykisk undertrykkelse eller maktmisbruk.

Siden begynnelsen av 2022 har minst 488 palestinere, inkludert 263 barn, fra syv lokalsamfunn i område C på Vestbredden blitt tvangsflyttet, ifølge FN. Disse inkluderer Ein Samiya (132 fordrevne), Wadi As-Seeq (35 fordrevne), Wedadie (21 fordrevne), Lifjim (46 fordrevne), Ras At-Tin (99 fordrevne i 2022, 89 fordrevne i 2023), Al-Baqa' a (54 fordrevne), og Khirbet Bir Al-Idd (12 fordrevne).

FN har dokumentert 591 angrep fra israelske bosettere så langt i år som har resultert i skade på mennesker eller eiendom. Bosettere drepte seks palestinere og skadet 204, inkludert 24 barn, i løpet av de første seks månedene av 2023.

 

For mer informasjon eller for å avtale et intervju, vennligst kontakt:

Ahmed Bayram, Regional medierådgiver i Midtøsten: ahmed.bayram@nrc.no, +962 7 9016 0147

Flyktninghjelpens medieteam i Oslo: media@nrc.no, +47 905 62 329